blog

  Schenken, wat is en wat komt

  Emile Bosveld Publicatiedatum: 19 oktober 2015 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Schenken, wat is en wat komt

  De herfst zet in en de winter lijkt al aangebroken en daarmee komt wellicht de vraag op: schenken we dit jaar nog iets aan de kinderen? Waarom zou je schenken, wat levert het op, welke mogelijkheden zijn er en welke fiscale plannen heeft het kabinet in dit kader voor de nabije toekomst? Ieder jaar worden de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting geïndexeerd. Voor 2015 gelden de volgende vrijstellingen als het gaat om schenkingen vanouders aan kinderen:

  • de zogenaamde ‘jaarlijkse’ vrijstelling: € 5.277,-
  • de eenmalige verhoogde vrijstelling (voor kinderen tussen 18-40 jaar): € 25.322,-
  • een extra verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18-40 jaar als het gaat om woning of (onder voorwaarden) studie van in totaal: € 52.752,-

  Boven de vrijgestelde schenkingen geldt tot € 121.296,- een tarief van 10% en daarboven 20% schenkbelasting.

  Waarom schenken en hoe?

  De reden voor veel ouders om een ‘contante’ schenking te doen aan hun kinderen is om hen daarmee extra mogelijkheden te geven als het gaat om wonen en leven. Ouders maken een bedrag over naar de bankrekening van hun kinderen en zien bij leven wat het effect is van hun geld op het leven van hun kinderen en eventueel hun kleinkinderen. Het is verstandig om ook bij deze schenkingen (dat kan niet achteraf!) vast te leggen dat de schenking alleen voor de kinderen zelf is en niet voor de ‘aanhang’ (de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’). Als je aan het ene kind meer schenkt dan aan het andere kind is het ook van belang dat je hierover iets afspreekt (wel of niet verrekenen met de andere kinderen). Denk eraan dat het kwijtschelden van een lening aan jouw kinderen ook een schenking is.

  Een andere manier van schenken is het ‘schenken op papier’. Er wordt dan een bedrag ‘schuldig erkend’ aan de kinderen en vervolgens weer van hen geleend, waartegenover een rente door de ouders aan de kinderen moet worden betaald van 6%. Omdat dit soort schenkingen meestal pas wordt ‘uitbetaald’ na het overlijden van de ouders, is het belangrijk dat de rente daadwerkelijk wordt betaald en dat er een notariële akte is opgemaakt. De belangrijkste reden om te schenken op papier is om de nalatenschap van de ouders te verkleinen met als doel het besparen van erfbelasting bij de kinderen terwijl de ouders wél de volledige beschikking houden over het geschonken geld.

  Schenkingen binnen 180 dagen vóór jouw overlijden (behalve de éénmalig verhoogde vrijgestelde schenking) worden overigens opgeteld bij jouw nalatenschap. Een andere reden om te schenken is dat daarmee de ‘eigen bijdrage’ kan worden verminderd ingeval van langdurige zorg, omdat die bijdrage mede afhankelijk is van jouw vermogen en inkomen. Schenk je aan minderjarige kinderen of moet de schenking na het overlijden van jouw kinderen toekomen aan jouw kleinkinderen, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor die ik in een volgend blog zal bespreken. Er is meer mogelijk dan je wellicht denkt.

  Plannen voor de toekomst

  Het kabinet stelt in het Belastingplan 2016 voor om in 2017 schenkingen die worden gebruikt voor de eigen woning door personen (dus niet alleen kinderen!) tussen 18-40 jaar tot € 100.000,- vrij te stellen van schenkbelasting. Inmiddels zijn er uit de Tweede kamer al vragen gesteld over zowel de leeftijdsbegrenzing en de (late) datum van invoering. Ook is er gevraagd of het bedrag ook in ‘etappes’ mag worden overgemaakt in plaats van in één keer. Duidelijk is dat het kabinet de schenkvrijstelling wil verruimen als het gaat om de eigen woning (om zo de hypotheekrenteaftrek te verminderen), maar de uiteindelijke vorm van de vrijstelling moet nog blijken.

  Traditioneel is de maand december in het notariaat de maand waarin veel ouders schenkingen willen vastleggen aan hun kinderen. Zeker als je meer specifieke wensen hebt adviseer ik je om niet te wachten tot december. En soms is het zelfs voordelig om (ook) te schenken in januari. We denken graag met je mee.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Claudia Lap