blog

  Schennispleging op de werkvloer

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 17 juli 2015 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Schennispleging op de werkvloer

  Schennispleging op de werkvloer komt gelukkig zelden voor. Het ongevraagd tonen van bijvoorbeeld je geslachtsdeel aan een collega wordt immers in de meeste kringen gelukkig als volstrekt onacceptabel bestempeld. Helemaal uitzonderlijk is dat daarover zelfs bijna 4 jaar lang wordt geprocedeerd. Vrij recent is dat wel het geval geweest. Ik vind het de moeite waard om jou te informeren over de betreffende zaak en de problematiek van schennispleging op de werkvloer in zijn algemeenheid.

  Wel of niet uit de broek halen, that’s the question

  Nadat een werknemer eind 2011 zijn geslachtsdeel zou hebben getoond aan de schoonmaakster is werknemer op staande voet ontslagen wegens schennispleging. De werknemer betwist echter zijn geslachtsdeel uit zijn broek te hebben gehaald. het is zijn woord tegen dat van de schoonmaakster. Wie moet je dan geloven en kun je de werknemer in zo’n geval nog wel ontslaan? Ontslag op staande voet is immers de zwaarste arbeidsrechtelijk sanctie en de bewijslast van de dringende reden ligt bij de werkgever. De werknemer is het in ieder geval niet eens met zijn ontslag en start een procedure. De kantonrechter oordeelt dat op basis van de afgelegde getuigenverklaringen niet kan worden vastgesteld wat er precies is gebeurd. De dringende reden voor ontslag is daardoor niet komen vast te staan en de loonvordering is toegewezen.

  Hoger beroep

  De werkgever laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Bij tussenarrest in 2014 stelt het hof voorop dat, indien de werknemer zich inderdaad aan schennispleging schuldig heeft gemaakt, er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Niet onbelangrijk is dat de werknemer eerder schennispleging ten laste is gelegd en dat hij daarvoor in therapie is geweest. Voorts is verklaard dat de werknemer vaak seksistische opmerkingen maakte en seksistisch gedrag vertoonde. Hij staat dus met 1-0 achter, maar dat wil niet zeggen dat hij het dit keer ook heeft gedaan.

  Bewijsopdracht

  Op basis van alle getuigenverklaring acht het hof (met een deftig woord) voorshands wel bewezen dat de werknemer zijn geslachtsdeel uit zijn broek heeft gehaald en aan de schoonmaakster heeft getoond. Het hof geeft de werknemer echter de kans om tegenbewijs te leveren, waardoor de procedure nog langer duurt. Werknemer heeft vervolgens als getuigen gehoord zichzelf en zijn vriendin, maar slaagt niet in het leveren van tegenbewijs.

  Ontslag op staande voet

  In juli 2015 oordeelt het hof dan ook dat het ontslag terecht is gegeven. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat werknemer ten tijde van de opzegging bijna 19 jaar in dienst was van werkgever en dat werknemer heeft gesteld dat hij altijd goed heeft gefunctioneerd. Dat weegt naar het oordeel van het hof echter niet op tegen de aard en de ernst van het bewezen geachte voorval, dat immers een forse inbreuk maakt op de integriteit en veiligheid van een persoon.

  Let op

  Het lijkt mij een zeer terechte uitkomst. Maar jij moet als werkgever wel uitkijken. Acteren op basis van (achteraf) een valse beschuldiging moet je te allen tijde proberen te voorkomen. En valse beschuldigingen komen helaas met regelmaat voor. Het tonen van een ontbloot geslachtsdeel leidt bovendien niet altijd tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Enkele jaren geleden was er bijvoorbeeld een zaak waarbij de leidinggevende bij het voorval aanwezig was en die had onvoldoende ingegrepen waardoor het ontslag op staande voet uiteindelijk sneuvelde. Wil je meer weten over ontslag op staande voet, klik dan hier of neem vrijblijvend contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren