blog

  Sportclubs en misdragende leden: hoe te handelen?

  Tom van der Ven
  Tom van der Ven Publicatiedatum: 18 mei 2017
  Afbeelding voor Sportclubs en misdragende leden: hoe te handelen?

  De competities naderen hun ontknoping. Wie wordt kampioen en wie degradeert? De belangen kunnen groot zijn en de emoties hoog oplopen. Hoe kan een sportclub het beste handelen wanneer een lid zijn of haar hoofd verliest en zich misdraagt?

  De mogelijkheden

  Om te beginnen dient de rust bewaard te worden en moet niet overhaast gehandeld worden. Zelfs als met het betreffende lid al vaker incidenten hebben plaatsgevonden. Het bestuur kan het best eerst een bespreking plannen en achterhalen wat er precies is gebeurd. Het verdient aanbeveling de bevindingen schriftelijk vast te leggen. 

  Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de besprekingen, kan tot de conclusie worden gekomen dat het niet langer wenselijk is dat het misdragende lid verbonden blijft aan de vereniging. In dit geval biedt de wet twee mogelijkheden:
  1. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging;
  2. ontzetting van het lid door de vereniging.

  In beginsel besluit het bestuur tot opzegging en ontzetting van leden van de vereniging. In de statuten kan echter een ander orgaan van de vereniging aangewezen zijn. Het is dus zaak om dit te controleren.

  Ontzetting of opzegging

  In de praktijk leeft het onderscheid tussen ontzetting en opzegging vaak niet en wordt simpelweg gesproken over ‘royeren’ of ‘beëindiging’ van het lidmaatschap. Toch is de keuze voor ontzetting en opzegging wel degelijk belangrijk.

  Ten eerste wordt ontzetting uit het lidmaatschap gezien als een tuchtrechtelijke maatregel met een onterend karakter. Tot ontzetting kan hierdoor volgens de wet dan ook enkel worden besloten wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging heeft gehandeld. De wettelijke gronden voor opzegging zijn ruimer, aangezien de wet de mogelijkheid biedt om in de statuten nadere gronden op te nemen voor de opzegging van een lidmaatschap. De procedure rondom een ontzetting is hierdoor dan ook strenger. Er moeten procesrechtelijke grondbeginselen zoals strengere motiveringseisen en het toepassen van hoor en wederhoor in acht worden genomen. Het houden van een hoorgesprek met het betreffende lid is dan ook vaak verplicht gesteld in de statuten/reglementen voordat een besluit tot ontzetting genomen kan worden.

  Ten tweede wordt een besluit tot ontzetting vaak – terecht gezien het karakter van de maatregel – persoonlijker opgevat dan een besluit tot opzegging. Recent is er nog veel aandacht besteed aan de ontzetting van vier jeugdleden bij een voetbalclub. Door deze aandacht zijn bij de voetbalclub vervolgens tientallen bedreigingen binnengekomen.

  Ten derde is het niet ongebruikelijk dat het lid naar de rechter stapt om een besluit tot ontzetting of opzegging te laten vernietigen. Een rechter zal, vanwege het karakter van een besluit tot ontzetting en de strengere procedure die voorafgaande aan dit besluit moet zijn gevolgd, dit besluit logischerwijs sneller vernietigbaar achten dan een besluit tot opzegging.

  Conclusie

  De keuze voor ontzetting of opzegging verdient dus aandacht. Niet bij iedere handeling in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging is de keus voor ontzetting op zijn plaats. Zeker wanneer de statuten de mogelijkheid bieden om het lidmaatschap per direct op te zeggen, is opzegging in veel gevallen een goed alternatief.
  Wanneer eenmaal is bepaald of tot ontzetting of opzegging wordt overgaan, verdient het aanbeveling om een overzicht van de in de wet, statuten en reglementen voorgeschreven procedure te maken. Deze procedure dient dan vervolgens nauwgezet te worden gevolgd. Hierbij geldt altijd: leg alles zoveel mogelijk schriftelijk vast. Dit is met het oog op een eventuele discussie met het betreffende lid en een mogelijke gerechtelijke procedure van groot belang.

  Bij vragen of behoefte aan meer informatie kun je uiteraard contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot