blog

  Maak je start-up bedrijf investor-ready!

  Afbeelding voor Maak je start-up bedrijf investor-ready!

  Hoe maak je jouw bedrijf aantrekkelijk voor investeerders? Een ijzersterk businessplan en dito team zijn noodzakelijke voorwaarden. Maar op welke punten kan je je onderscheiden van al die andere start-ups, in de strijd om vervolgfinancierders? Een top vijf van suggesties.

  Ondernemerschap en ondersteuning

  Ondernemerschap is populair. Steeds meer jongeren willen eigen baas zijn. De drempels voor het starten van een eigen bedrijf zijn lager geworden voornamelijk omdat dankzij internet op wereldschaal kan worden gewerkt. Disruptie door technologische vooruitgang tegen relatief lage investeringen versterkt dit. Bovendien is het minimumkapitaal van € 18.000 voor de oprichting van een besloten vennootschap afgeschaft. Doordat de banken het zogenoemde gestapeld financieren lijken te hebben omarmd, waardoor crowdfunding en bancaire financiering worden gecombineerd, is (start)kapitaal bovendien makkelijker beschikbaar. Daarnaast is er een veelheid aan ondersteuning beschikbaar voor ondernemers in de vorm van start-up-programma’s, accelerators, bootcamps, incubators en business plan competities et cetera.

  Valley of death overleven

  Al deze mooie ontwikkelingen ten spijt, slaagt nog niet de helft van de ondernemingen erin op lange termijn te overleven. Vooral voor innovatieve bedrijven blijkt de gevreesde valley of death het eindpunt of wordt er onvoldoende vervolgfinanciering opgehaald. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf tot de overlevers behoort, klaar én aantrekkelijk is voor een nieuwe investeerder (financier of aandeelhouder)?

  Risico’s inventariseren

  Bekijk je bedrijf door de bril van een investeerder. Welke risico’s zijn er en welke financiële impact kunnen deze hebben? En welke risico’s moeten er worden uitgesloten?

  Vijf tips uit de praktijk

  Anticipeer op risico’s door zélf te investeren in een goede voorbereiding van een investeerderstraject, zowel in tijd als in goed advies.

  Uit onze dagelijkse praktijk geven wij graag de volgende top-vijf van tips:

  1. Rust in de tent: zorg ervoor dat er een stabiel en gemêleerd team key-mensen is én blijft (de human factor blijft van cruciaal belang).
  2. Een strategie voor intellectueel eigendom: de strategie voor de rechten op de belangrijkste asset van het bedrijf (bijvoorbeeld software, technologie, kennis) moet logisch zijn.
  3. Continuïteit asset moet gewaarborgd zijn voor een ongestoorde bedrijfsvoering: bij software de broncode, bij een licentie slechts beperkte opzegmogelijkheden, bij een octrooi moet zeker aan het nieuwheidsvereiste zijn voldaan.
  4. Wees bereid een non-concurrentiebeding en non-relatiebeding bij vertrek te accepteren: dit beschermt de investering en daarmee de investeerder.
  5. Huis op orde: zorg ervoor dat de belangrijkste contracten waterdicht zijn, de fiscaliteit in orde is, de boekhouding up-to-date is, et cetera.

  Due diligence en garanties

  Bovenstaande zaken komen ook in een due diligence (boekenonderzoek) van een investeerder aan bod. En daarover zal een investeerder garanties vragen van de zittende aandeelhouders of bestuurders in de participatieovereenkomst of koopovereenkomst. Bij schending van de garanties zal een investeerder schadevergoeding vorderen of zelfs de transactie willen terugdraaien. Dat is te voorkomen door een goede voorbereiding. Bovendien schept een goede voorbereiding het vertrouwen bij potentiële investeerders dat zij te maken hebben met een professionele ondernemer en verbetert dit de onderhandelingspositie.

  Houd deze pagina in de gaten: we werken deze vijf tips in de komende blogs verder uit.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners