blog

  Stelende medewerkers, altijd lastig

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 11 oktober 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Stelende medewerkers, altijd lastig

  Recent schreef ik over het stiekem opnemen van gesprekken , hoe zit dat eigenlijk? Naar aanleiding daarvan kreeg ik diverse vragen hoe het zit met verborgen cameratoezicht op de werkvloer en wat je kunt doen als je een medewerker ervan verdenkt dat hij je besteelt. Genoeg redenen voor een vervolg blog dus.

  Verborgen cameratoezicht

  Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor uitgebreide beleidsregels geschreven. Deze beleidsregels vormen een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Voorwaarden

  Enkele belangrijke uit de Wbp en voormelde beleidsregels af te leiden voorwaarden voor het gebruik van cameratoezicht zet ik hieronder voor jou uiteen:

  1. Ten eerste moet je als werkgever een gerechtvaardigd belang hebben. Het tegengaan van diefstal kan een dergelijk gerechtvaardigd belang opleveren. Het belang van je moet zwaarder wegen dan de belangen van betrokkenen. Dat alleen is echter niet voldoende.

  2. Het cameratoezicht moet ook noodzakelijk zijn. Cameratoezicht mag slechts worden ingezet indien er ook andere beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Daarnaast mag het doel, bijvoorbeeld het betrappen van een medewerker op diefstal, niet op een andere, minder ingrijpende manier, te bereiken zijn.

  3. Je mag ook niet meer en/of langer filmen dan strikt noodzakelijk om het doel te bereiken.

  4. Los daarvan dien je jouw ondernemingsraad (OR) vooraf om instemming te vragen.

  5. De instemming van de OR ontslaat je echter niet van jouw verplichting om jouw medewerkers en bezoekers in beginsel ook vooraf te informeren over de mogelijkheid van verborgen cameratoezicht. Bijvoorbeeld via bordjes.

  6. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat je jouw voornemen voor verborgen cameratoezicht vooraf dient te melden bij de AP en daarbij moet een voorafgaand onderzoek worden aangevraagd.

  7. Je zult ten slotte altijd moeten kunnen uitleggen hoe je de privacybelangen van de medewerkers en bezoekers heeft afgewogen tegen jouw bedrijfsbelang.

  Wbp en privacy

  Het gaat te ver om alle voorwaarden alsook de uitzonderingsmogelijkheden (ja, die zijn er wel) hier te bespreken.Je kunt daarvoor zelf de beleidsregels of de Wbp erbij pakken, maar ik kan me voorstellen dat je liever vrijblijvend contact men ons opneemt indien er iets speelt en dat is uiteraard mogelijk. Wij helpen je graag verder. Voor meer informatie over privacy op de werkvloer klik dan hier of lees een van relevante blogs voor ondernemers over dit onderwerp.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os