blog

  Stop de vechtscheiding. Doe de overlegscheiding

  Helmy Schellens
  Helmy SchellensPublicatiedatum: 13 juli 2015
  Stop de vechtscheiding. Doe de overlegscheiding

  De laatste tijd is er in de media steeds meer aandacht voor de vechtscheiding en de schadelijke gevolgen daarvan voor met name kinderen. Als ervaren echtscheidingsadvocaat signaleer ook ik een toename van het aantal vechtscheidingen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Mijn stelling is dat een vechtscheiding in de meeste gevallen kan worden voorkomen door tijdige en goede begeleiding van de scheidende echtgenoten bij het scheidingstraject. De overlegscheiding is hét antwoord op de vechtscheiding.

  Schadelijke gevolgen van de vechtscheiding

  Een vechtscheiding veroorzaakt grote emotionele schade bij echtgenoten en hun kinderen, kost vaak handenvol geld, duurt jaren en leidt zelden tot een oplossing waarmee de scheidende echtgenoten tevreden zijn. Ondernemers die in een vechtscheiding verwikkeld zijn, komen niet meer aan ondernemen toe. Ze worden opgeslokt door procedures en de energie die nodig is om een bedrijf te runnen, lekt weg door de echtscheidingsstrijd. Een vechtscheiding geeft mij als advocaat ook veel minder voldoening dan wanneer in goed overleg afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Als advocaat wil ik mensen namelijk zo snel mogelijk helpen bij het oplossen van hun probleem en dat lukt bij een vechtscheiding niet. Een echtscheiding staat in de top-5 van de meest heftige emotionele gebeurtenissen die mensen in hun leven kunnen meemaken. Teleurstelling, verdriet, boosheid, frustratie, falen en schuldgevoel zijn veel voorkomende emoties bij scheidende echtgenoten die al snel kunnen leiden tot escalatie van het conflict.

  Emoties blokkeren het overleg

  Zolang die emoties de overhand hebben, is overleg over de zakelijke en financiële aspecten van een scheiding zinloos. Het kanaliseren en begeleiden van die emoties en de timing en wijze waarop de zakelijke aspecten worden besproken is heel belangrijk voor een goed verloop van een echtscheidingstraject. Mediation is inmiddels alom bekend maar niet voor iedereen een geschikte vorm van scheiden. Er is geen eigen adviseur en soms zijn de verhoudingen ook zodanig gespannen dat mediation niet gewenst is. Mijn stellige overtuiging en ervaring is dat met goede professionele begeleiding op emotioneel, financieel en juridisch gebied een vechtscheiding kan worden voorkomen ook als de verhoudingen niet goed zijn.

  De oplossing

  De overlegscheiding (ook wel genoemd collaborative divorce) biedt op al die gebieden ondersteuning en begeleiding. Deze vorm van scheiden is echter relatief onbekend. Dat is jammer want degenen die daarbij betrokken zijn (echtgenoten en professionals), zijn erg te spreken over deze variant van scheiden. Naast de overlegscheiding is mediation uiteraard ook een goede manier om de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Het verschil is dat bij de overlegscheiding elke echtgenoot een eigen advocaat heeft en bij mediation is er alleen neutrale onpartijdige mediator. Wat het beste past hangt af van ieders persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.

  Wat is de overlegscheiding?

  Bij een overlegscheiding hebben beide echtgenoten een eigen advocaat, is sprake van een neutrale coach en als het nodig is, een neutrale financiële adviseur die alleen in het kader van de echtscheiding adviseert. De advocaten zijn partijdig maar spreken af dat ze niet gaan procederen en ook de belangen van de andere partij in het oog zullen houden. De coach is als procesbewaker aanwezig bij de gesprekken met de advocaten, bespreekt met de echtgenoten desgewenst de emotionele aspecten en is ook betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De financiële adviseur adviseert waar nodig op financieel en fiscaal gebied en kan bijvoorbeeld ook bij de waardering van een onderneming betrokken worden. Alle professionals zijn verplicht aangesloten bij de specialisatievereniging Collaborative divorce.

  De overlegscheiding werkt

  Alle professionals opereren dus als team en hebben maar één doel: het samen met de scheidende echtgenoten zo goed mogelijk regelen van de gevolgen van de echtscheiding. De praktijk wijst uit dat deze formule werkt en dat de gevolgen van de echtscheiding sneller en uiteindelijk tegen lagere kosten worden geregeld dan bij een vechtscheiding en met veel minder emotionele schade voor de betrokken echtgenoten en hun kinderen.

  Voor meer informatie: zie www.overlegscheiden.com en www.vvcp.nl.