blog

  Surseance van betaling: de route om onder de transitievergoeding uit te komen?

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 17 juni 2015 Laatste update: 11 november 2020

  Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers in beginsel recht op een transitievergoeding als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. De transitievergoeding is echter niet langer verschuldigd, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend. Het is onduidelijk wat daarmee precies wordt bedoeld en wat het effect is van die uitzondering.

  Uit deze tekst valt niet op te maken of een per datum faillissement of (voorlopige) surseance reeds bestaande vordering tot betaling van een transitievergoeding komt te vervallen. De conclusie luidt derhalve dat het recht op betaling van een per datum faillissement of surseance door de werkgever reeds verschuldigde transitievergoeding komt te vervallen indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de WSNP van toepassing is.

  Voor de praktijk betekent deze nieuwe regeling echter dat een werkgever in voorkomende gevallen een surseance kan gebruiken om de transitievergoedingen te doen vervallen, voor zover blijkt dat zij een grote financiële blokkade vormen voor de continuïteit van de onderneming. De werkgever kan dan de surseance aanwenden om aan de andere (concurrente) crediteuren een akkoord aante bieden, dan wel door hervatting van de betaling de surseance te laten intrekken op de voet van art. 247 lid 1 Fw. Ook een faillissement met een akkoord zou dan tot de mogelijkheden behoren, hoewel de surseance normaal gesproken minder ingrijpend zal zijn. Verder valt op dat overwogen wordt dat de gewijzigde bepaling tot gevolg heeft dat de transitievergoeding buiten de loongarantieregeling (hoofdstuk IV WW) valt.

  Voor meer informatie over de transitievergoeding klik hier.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder