blog

  Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 4 april 2017 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Top 5 valkuilen voor de fiscaal adviseur bij Pensioen in Eigen Beheer (deel VI)

  Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer in werking getreden. De afgelopen maanden heb ik regelmatig gesproken met fiscaal adviseurs. Daaruit blijkt dat zij vaak worstelen met hun rol ten opzichte van de (ex-)partner van de DGA, de vraag wanneer sprake is van compensatieaanspraken en hoe die in te vullen. Hierna volgt mijn top 5 van valkuilen voor de fiscaal adviseur met bijbehorende adviezen.

  Mijn conclusie is: stel grenzen aan de eigen advisering en werk samen met specialisten op het gebied van huwelijksvermogensrecht en/of pensioenrecht.

  De 5 valkuilen en mijn adviezen

  1. Het is onduidelijk of de fiscaal adviseur alleen de belangen van de DGA behartigt of ook die van zijn partner.
   Bedenk dat je transparant en neutraal moet zijn in de advisering als je voor beiden optreedt. (NB de partner kan ook degene zijn met wie de DGA een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.)
   Advies: leg vóór de advisering schriftelijk vast voor wie je optreedt en wat men van jou mag verwachten.
  2. De informatievoorziening schiet tekort.
   Om een weloverwogen keuze te kunnen maken moeten de DGA en zijn (ex-)partner niet alleen weten wat de fiscale consequenties zijn maar ook weten wat hun juridische positie is. Het opstellen van pensioenberekeningen en financiële modellen is niet voldoende.
   Advies: vraag naar de huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, pensioenbrieven, echtscheidingsconvenant.
  3. De kennis over het huwelijksvermogensrecht is onvoldoende.
   Dit kan leiden tot onjuiste advisering en dat kan weer leiden tot beroepsfouten en in het ergste geval schadeclaims.
   Er zijn huwelijkse voorwaarden in vele soorten en maten. De tekst is vaak onduidelijk. Of de (ex-)partner wel of geen compensatieaanspraak heeft, hangt af van de inhoud van de akte. Bedenk verder dat ook bij een gemeenschap van goederen sprake zijn van uitgesloten ondernemingsvermogen.
   Advies: schakel tijdig een advocaat/notaris in die gespecialiseerd is in het huwelijksvermogensrecht om te beoordelen wat de juridische positie is van DGA en (ex-)partner.|
  4. De afspraken tussen de DGA en de (ex-)partner worden niet goed vastgelegd.
   Het risico is dan dat sprake is van een aantastbare overeenkomst en dat zal de DGA en/of (ex) partner je niet in dank afnemen.
   Advies: laat het opstellen van een juridisch waterdichte overeenkomst over aan de in punt 3 genoemde specialisten. Dit kan veel ellende en onduidelijkheid voorkomen.
  5. De fiscaal adviseur stelt geen grenzen aan zijn eigen advisering.
   De DGA en zijn partner vertrouwen op de kennis en kunde van de fiscaal adviseur en verlangen vaak van hem concreet advies over wat voor hen het beste is.
   Advies: weersta de verleiding om te adviseren over onderwerpen waarvan je te weinig weet en stel grenzen aan datgene wat de DGA en (ex-)partner van je mogen verwachten.

  Naar mijn overtuiging is interdisciplinaire samenwerking tussen advocaat/notaris en fiscaal adviseur en eventueel een pensioendeskundige noodzakelijk om de DGA en de (ex-)partner op een correcte wijze te kunnen adviseren over het afkopen of omzetten van het pensioen in eigen beheer.

  Wil je meer weten over de juridische positie van de DGA en de (ex-)partner? Neem vrijblijvend contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren