blog

  Turboliquidatie en toch failliet!

  Afbeelding voor Turboliquidatie en toch failliet!

  Inleiding

  Dit is de derde blog over de liquidatie van een vennootschappen. In mijn eerdere blogs: “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen?” en “Turboliquidatie ligt onder vuur“, heb ik aangeven dat er voor schuldeisers toch nog mogelijkheden zijn om de schade of een gedeelte van de schade te verhalen bij de vennootschap of de bestuurder van de vennootschap. Recent is er weer een zaak op dit gebied gepubliceerd. 

  Welke situatie deed zich voor?

  Een besloten vennootschap betaalde haar schuldeiser niet. De schuldeiser diende een faillissementsverzoek in bij de rechtbank, welk verzoek door de rechtbank werd afgewezen. De schuldeiser liet het hier niet bij zitten en ging in beroep bij het gerechtshof. Op de dag dat de zitting van het hof plaatsvond schrijft de voormalig (indirect) bestuurder van de besloten vennootschap dat de vennootschap niet ter zitting zal verschijnen omdat deze is uitgeschreven uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; “een turboliquidatie”!

  Wat zijn de gevolgen?

  De wet bepaalt dat zodra een rechtspersoon is “geturboliquideerd”, en er baten blijken te zijn dat de rechtspersoon ook na ontbinding blijft voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van zijn vermogen nodig is. Indien blijkt dat de schulden van de “geturboliquideerde” vennootschap hoger zijn dan de baten dan kan alsnog het faillissement uitgesproken worden van de inmiddels “geturboliquideerde” vennootschap. Het gevolg is dat bij een faillissement  de bestuurder(s) alsnog rekening en verantwoording dienen af te leggen aan de curator. Aldus de uitspraak van het gerechtshof (ECLI:NL:GHSHE:2016:4922).

  Uit mijn blogs over turboliquidatie blijkt dat naar dit wapen niet te snel moet worden gegrepen. Indien je advies wenst over de toepassing van turboliquidatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Weersink. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os