blog

  Turboliquidatie ligt onder vuur!

  Afbeelding voor Turboliquidatie ligt onder vuur!

  Sinds 1994 kunnen ondernemingen via een turboliquidatie worden ontbonden. Hierover heb ik in mijn blog “Turboliquidatie: schuldeisers met lege handen?” van 18 augustus 2016 geschreven.

  De wetgever heeft bepaald dat een besloten vennootschap bij turboliquidatie geen baten mag hebben over eventuele schulden wordt in de wet niet gesproken. Ook de Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat een besloten vennootschap met schulden zich zo snel mag opheffen. Na nu blijkt wordt er misbruik gemaakt van deze wettelijke mogelijkheid. Op dit moment zijn de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische zaken  in samenwerking met de Belastingdienst en Kamer van Koophandel een onderzoek gestart naar deze vorm van opheffen. Op 5 september jl. werd hierover in het Financieel Dagblad bericht en ook op dezelfde dag werd ook in de accountant op haar platform hierover een bericht geplaatst.

  Gaat de wetgever de wet nu aanpassen? Je wordt via deze blogsite hiervan op de hoogte gehouden.
  Wil je meer weten over turboliquidaties neem dan contact op met Anne-Marie Weersink

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os