Uitstel Wet DBA: en nu?

Uitstel Wet DBA: en nu?

Blog thema: ZZP/DBA

25 november 2016

On hold

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt uitgesteld tot 2018. Tot die tijd geldt er een 'educatieve' in plaats van een repressieve handhaving. Concreet betekent dit dat je tot die tijd – behoudens overduidelijke kwade wil – geen last zult hebben van boetes of naheffingen van de Belastingdienst.

Knelpunten Wet DBA

In reactie op de kritiek en zorgen heeft het kabinet besloten om de komende periode de knelpunten van de nieuwe wet op te lossen. Het grootste bezwaar tegen de Wet DBA is dat de wijze van toetsing door de Belastingdienst  nog steeds niet voor de gewenste zekerheid zorgt.

De werkelijkheid is complexer dan de modelovereenkomsten en het is moeilijk om van te voren vast te stellen of er in de toekomst toch geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook de individuele modellen bieden geen echte oplossing. De Belastingdienst toetst de individuele modellen zo streng, dat het grootste gedeelte van de voorgelegde modellen wordt afgewezen. Bovendien blijven in beide gevallen de opdrachtnemer en opdrachtgever het risico lopen dat er bij een toetsing achteraf alsnog loonheffingen moeten worden betaald.

Wat nu?

Voorlopig is er in ieder geval niet al te zeer te vrezen: tot 1 januari 2018 gebeurt er niet veel. Ook is het is nog maar de vraag of het nieuwe kabinet nog steeds zo enthousiast zal zijn over de Wet DBA. De vervolgstappen en oplossingen voor deze problematiek laten dus nog even op zich wachten, maar wij houden je op de hoogte.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet DBA en/of het succesvol inschakelen van ZZP'ers, zie onze eerdere blogs: WWZ en Wet DBA/ZZP, nu al weer weg ermee!, Uber-chauffeur: zelfstandige of niet? en Afschaffing VAR-verklaring definitief: alleen nog échte zzp'ers?.

Mocht je nog vragen hebben? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Auteur: Sonja van Maanen (uit dienst)