blog

  Vermijd de valkuilen bij ontslag van bestuurder

  Judith Schröder
  Judith Schröder Publicatiedatum: 10 september 2015
  Afbeelding voor Vermijd de valkuilen bij ontslag van bestuurder

  Voor het ontslag van een statutair bestuurder gelden andere regels dan voor een “gewone werknemer”. Omdat er bij de besluitvorming over ontslag van een statutair bestuurder vaak van alles misgaat, kost dit het bedrijf vaak onnodig veel geld. Herken en vermijd de meest voorkomende valkuilen.

  Valkuil 1: Arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst?

  Er zijn twee soorten banden tussen de vennootschap (BV/NV) en de statutair bestuurder. De eerste is de vennootschapsrechtelijke band (als bestuurder) die ontstaat door benoeming door de aandeelhouder. De tweede is een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst (als werknemer/opdrachtnemer) met de vennootschap. Om de bestuurder te ontslaan moeten beide rechtsverhoudingen eindigen.

  Houd rekening met het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en managementovereenkomst: de arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel automatisch bij ontslag als statutair bestuurder door de algemene vergadering, de managementovereenkomst – zoals blijkt uit wisselende jurisprudentie – niet per definitie. Het is daarom raadzaam om de managementovereenkomst afzonderlijk en expliciet op te zeggen. Hiervoor moet een apart (geldig!) besluit worden genomen.

  Ook is het verstandig om vooraf al in de managementovereenkomst afspraken maken over de wijze waarop de managementovereenkomst eindigt, een eventuele opzegtermijn en een eventuele beëindigingsvergoeding.

  Valkuil 2: Oproeping voor de algemene vergadering voldoet niet aan formaliteiten

  Ga na wie bevoegd is tot het oproepen van de algemene vergadering en overige vereisten voor een geldige oproeping voor de vergadering waarop het ontslag is geagendeerd (bv. termijn, plaats van vergadering, juiste algemene vergadering, etc.). Hiervoor kijk je in de eerste plaats in de geldende statuten van de betreffende vennootschap. Dateren deze van vóór 1 oktober 2012, dan moet ook de wet erop worden nageslagen.

  Bij het opzeggen van een managementovereenkomst, kan in de oproeping tot de algemene vergadering het volgende worden opgenomen:

  1. voorgenomen besluit tot het ontslaan van [X] als statutair directeur en

  2. voorgenomen besluit tot het beëindigen van de management overeenkomst

  Daarmee is duidelijk dat beide rechtsbetrekkingen worden beëindigd.

  Let er daarnaast op of in een aandeelhoudersovereenkomst specifieke afspraken zijn gemaakt tussen aandeelhouders over uitoefening van hun stemrecht als aandeelhouder in de algemene vergadering in het algemeen en het ontslag van de betreffende bestuurder in het bijzonder.

  Valkuil 3: Bestuurder is niet voorbereid op zijn ontslag

  De bestuurder moet een redelijke termijn worden gegund worden om zich te kunnen voorbereiden op de algemene vergadering waarin zijn ontslag is geagendeerd. Houd daarbij een periode van minimaal 8 dagen, maar bij voorkeur een nog langere termijn aan.

  Valkuil 4: Bestuurder is niet gehoord over zijn ontslag

  In de algemene vergadering moet de bestuurder als betrokkene worden gehoord en in de gelegenheid worden gesteld zijn raadgevende stem te laten horen. Dat geldt óók (of juist!) in de vergadering over zijn eigen ontslag. Wordt aan deze twee vereisten niet voldaan, dan is het ontslagbesluit niet geldig. Let daarop bij het opstellen voor de oproeping voor de algemene vergadering.

  Valkuil 5: Nieuwe regels Wwz vergeten

  De Wet werk en zekerheid  (Wwz) is grotendeels van toepassing op de statutair bestuurder met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten, maar er gelden enkele uitzonderingen voor bestuurders. Een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de Wwz voor statutair bestuurders, volgt in een volgende blog.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster