blog

  Verruiming vrije advocaatkeuze

  Afbeelding voor Verruiming vrije advocaatkeuze

  Recent heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat ook ontslagprocedures bij het UWV en bezwaarprocedures in het bestuursrecht onder de vrije keuze van rechtsbijstand van een verzekerde valt. Beide procedures vallen volgens het Hof namelijk onder het begrip ‘administratieve procedures’.

  Goed nieuws voor de verzekerde zou men kunnen zeggen. Toch is niet iedereen blij met deze uitspraak. Zo laat de rechtsbijstandverzekeraar in kwestie op haar website weten dat ‘met deze verdere verruiming van de vrije advocaatkeuze de kosten van rechtshulp verder dreigen te stijgen. Daarmee komt de toegankelijkheid van het recht in Nederland verder onder druk te staan.’

  Verzekeraars mogen binnen binnen zekere grenzen wel voorwaarden stellen aan de inzet van advocaten. Het is derhalve raadzaam om eerst de voorwaarden te raadplegen voordat je een externe advocaat in de arm neemt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert