blog

  "Voorkom gezeur, benoem een executeur"

  Erik van den Munckhof
  Erik van den Munckhof Publicatiedatum: 13 mei 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor

  Wie in Nijmegen rechten heeft gestudeerd is bekend met deze woorden uit de titel van de blog. De professoren Schols verkondigen deze woorden sinds geruime tijd. “Een testament zonder executeur is géén testament” dragen zij ook al jaren in woord en geschrift uit.

  Tijd dus om aandacht te besteden aan de executeur.

  De drie soorten executeurs

  Aan de hand van verschil in taken en bevoegdheden kan je de executeurs onderscheiden. De wet kent de executeur een vast takenpakket toe met bijbehorende bevoegdheden. Een testateur (degene die een testament opstelt) kan deze taken en bevoegdheden uitbreiden of juist beperken.

  Het onderscheid tussen de verschillende executeurs wordt in het vakjargon ook wel aangeduid door toekenning van ‘sterren’:

  De begrafenisexecuteur (weinig bevoegdheden)
  De begrafenisexecuteur is de executeur met ‘één ster’. Deze executeur heeft ‘slechts’ als taak het verzorgen van de uitvaart en de kosten daarvan te voldoen.

  De beheers-executeur (basis bevoegdheden)
  Dit is de executeur met het wettelijke takenpakket. Deze executeur heeft ‘twee sterren’. Hij is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen. Onder beheren wordt bijvoorbeeld verstaan: het innen van tegoeden, het betalen van schulden en het draaiende houden van erflaters onderneming.

  De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (meest ruime bevoegdheden)
  Dit is de executeur met extra bevoegdheden bovenop de wettelijke taken. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft ‘drie sterren’. Hij is niet alleen bevoegd om de nalatenschap te beheren, maar mag zelfs de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen zonder hun medewerking. Dit betekent ook het verkopen van goederen. De beheers-executeur kan een onderneming dus slechts draaiend houden, terwijl de executeur-afwikkelingsbewindvoerder de onderneming kan verkopen. Een groot verschil!

  Welke executeur?

  Afhankelijk van de situatie en de wensen benoemt een testateur één of meerdere soorten executeurs. Als een testateur bijvoorbeeld de nalatenschap door een professional (bijvoorbeeld een notaris) wil laten afwikkelen, dan benoemt hij vaak een executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur kan namelijk zonder medewerking van de erfgenamen knopen doorhakken. Vaak is er tevens een begrafenisexecuteur. De testateur vindt het namelijk vaak een prettige gedachte dat de uitvaart wordt verzorgd door een familielid en/of goede vriend.

  Veel andere situaties en wensen zijn denkbaar. Tijdens het opstellen van een testament wordt meegedacht om te zorgen dat de ‘juiste’ executeur bij een overlijden in functie is.

  In een volgende blog zal ik ingaan op de vraag waarom een executeur onmisbaar is en wat de rechten en verantwoordelijkheden van een executeur zijn.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt