blog

  Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?

  Afbeelding voor Voorlopige overwinning voor werknemers bij pre-pack?

  De Pre-Pack

  Wat is de pre-pack?
  Bij een pre-pack wordt het verkopen van het actief, van een in zwaar weer verkerende onderneming, voorbereid en zodra deze voorbereidende fase is afgerond wordt het faillissement uitgesproken. Zodra het faillissement is uitgesproken worden de werknemers door de curator ontslagen en komt de verkoopovereenkomst tot stand. De koper van het actief biedt vervolgens een deel van de ontslagen werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan. Vanaf 2012 laten een aantal rechtbanken in Nederland in bepaalde gevallen het faillissement voorafgaan door de hiervoor beschreven voorbereidende fase. Deze fase vindt altijd plaats op initiatief van de in zwaar weer verkerende onderneming die aan de rechtbank verzoekt een beoogd curator en een beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. De pre-pack kent op dit moment nog geen wettelijke basis in Nederland. 

  Pre–Pack Estro Groep

  In 2014 verkeerde Estro Groep, een kinderopvangbedrijf, in financiële problemen. Deze onderneming had 3.600 werknemers in dienst. De enige uitweg die Estro Groep voorzag om een deel van haar activiteiten en werkgelegenheid te kunnen behouden was een doorstart na faillissement, waarbij een voorbereidende fase, de pre-pack, uitkomst zou moeten bieden. De rechtbank heeft het verzoek van Estro Groep gehonoreerd en kort na het uitspreken van het faillissement heeft de curator alle werknemers ontslagen. De curator heeft een doorstart kunnen bereiken met “Smallsteps ”. Smallsteps  heeft aan ongeveer 2.600 medewerkers een baan aangeboden en 1.000 werknemers bleven definitief zonder werk. 

  Enkele van deze definitief ontslagen werknemers zijn met behulp van het FNV een procedure gestart tegen Smallsteps nu zij niet in aanmerking kwamen voor een dienstverband met Smallsteps. Zij doen een beroep op de wettelijke bepalingen die gelden bij overgang van onderneming en zijn van mening dat zij de rechtsbescherming genieten die aan deze werknemers wordt toegekend. 

  Bescherming werknemer bij overgang onderneming

  De wettelijke bepalingen omtrent overgang van ondernemingen is gebaseerd op een Europese richtlijn. Op grond hiervan genieten de werknemers bescherming indien een onderneming buiten faillissement wordt verkocht. De rechtsbescherming voor werknemers kent een uitzondering indien een onderneming failliet gaat. Het ontslag dat door de curator wordt gegeven na uitspreken van het faillissement geldt voor alle werknemers. De achterliggende gedachte hierbij is dat een faillissement van een onderneming ziet op liquidatie van het totale vermogen.

  Advies Advocaat-Generaal aan Europese Hof van Justitie

  De Advocaat-Generaal heeft zich over deze vraag gebogen en heeft geadviseerd dat werknemers die bij een faillissement, voorafgegaan door een pre-pack, zijn ontslagen door de curator bescherming genieten indien de onderneming een doorstart maakt. De achterliggende gedachte hierbij is dat de uitzonderingsbepaling zoals deze in een faillissementssituatie geldt bij een pre-pack niet van toepassing zou moeten zijn. Een liquidatie van het vermogen van de failliete onderneming en ontslag van de werknemers door de curator is één van de gevolgen die bij faillissementen voorafgegaan door een pre-pack anders kan liggen wanneer deze ziet op een continuering van de onderneming in afgeslankte vorm, aldus de Advocaat-Generaal; in zijn advies van 29 maart 2017 (ECLI:EU:C:2017:241). 

  In deze concrete situatie zal het Europese Hof van Justitie moeten gaan beslissen of de werknemers bescherming kunnen ontlenen aan de Europese richtlijnen die gelden bij overgang van onderneming. De vraag is of het Europese Hof het advies van de Advocaat-Generaal terzijde schuift.

  Conclusie 

  Indien het Europese Hof het advies van de Advocaat-Generaal volgt zal dit haar invloed hebben op de toepassing van de pre-pack voorafgaand aan een faillissement. Het reorganiserend vermogen van een onderneming door middel van een faillissement waarbij gebruik wordt gemaakt van de pre-pack zal thans moeten worden beoordeeld met duidelijk oog voor de positie van de werknemers. Dit zal waarschijnlijk haar uitwerking hebben op de verkoopprijs van het aanwezig actief van de in zwaar weer verkerende onderneming en voor de uiteindelijke opbrengst voor alle crediteuren.

  Het is nu aan de Europese rechter of zij het advies van de Advocaat-Generaal volgt. Zo ja, dan zal dit de toepassing van de pre-pack beperken.

  Wil je hierover een nadere toelichting, dan kun je contact opnemen met Anne-Marie Weersink

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams