blog

  Wat als de (ex) partner roet in het eten gooit bij afkoop pensioen in eigen beheer? (deel II)

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 14 oktober 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Wat als de (ex) partner roet in het eten gooit bij afkoop pensioen in eigen beheer? (deel II)

  Mijn blog van vorige week over de positie van de (ex) partner bij de afkoop/omzetting van het pensioen in eigen beheer (PEB) heeft verschillende reacties opgeroepen. Een daarvan was de opmerking dat het mislopen van fiscaal voordeel voor een rechter toch niet voldoende zal zijn om de (ex) partner te verplichten akkoord te gaan met afkoop of omzetting. In dit blog noem ik enkele argumenten die naar mijn mening in een procedure hout snijden in geval van een weigerachtige (ex) partner. Daarbij zal het in de regel eerder om een gescheiden DGA gaan die tegen een weigerachtige ex partner gaat procederen dan dat een gehuwde DGA zijn partner gaat dagvaarden.

  Randvoorwaarden voor een kort geding

  Een goede voorbereiding is het halve werk. De DGA moet namelijk in kort geding stellen en ook aantonen dat hij een passende en redelijke compensatie heeft aangeboden in ruil voor de instemming met afkoop of omzetting. Hoe toont de DGA dat aan?

  Zorg voor een goed onderbouwd advies van een goed bekend staande fiscalist/pensioendeskundige waarin niet alleen de gekozen variant (afkoop of omzetting) is uitgewerkt, maar ook gemotiveerd wordt aangegeven wat een passende compensatie is voor de (ex) partner in ruil voor het prijsgeven van pensioenaanspraken. Als de (ex) partner desalniettemin de instemming weigert kunnen de volgende argumenten in het kort geding naar mijn mening worden aangevoerd.

  Argumenten in een kort geding

  1. Er is spoedeisend belang omdat de meest gunstige fiscale faciliteit alleen in 2017 wordt geboden.

  2. Door de instemming te onthouden handelt de (ex) partner onrechtmatig jegens de DGA.

  3. Het weigeren van instemming betekent handhaving van het huidige PEB en dat heeft de volgende nadelen: het verschil in commerciële en fiscale waarde moet in de jaarstukken zichtbaar blijven hetgeen extra administratieve lasten met zich meebrengt, de B.V. wordt beperkt in de uitkering van dividend omdat het PEB voldoende gedekt moet zijn met vermogen ( de zogenaamde Dividendklem), de BV blijft fiscale risico’s lopen als er te weinig vermogen in de BV zit, er kan geen opbouw meer plaatsvinden.

  4. Het zijn heel aantrekkelijke en financieel gunstige faciliteiten voor de DGA en de B.V. die in het belang zijn van de continuïteit van de onderneming.

  5. Door de aangeboden passende compensatie heeft de (ex) partner geen rechtens te respecteren belang bij weigering van de instemming. Het nadeel wordt immers opgeheven.

  6. De verhouding tussen (ex) echtgenoten wordt mede beheerst door de eisen van redelijkheid en billijkheid en die brengen met zich mee dat het belang van de DGA en zijn B.V. om gebruik te kunnen maken van de afkoop/omzettingsfaciliteit dient te prevaleren boven het belang van de (ex) partner om alles bij het oude te laten.

  Lees ook dit artikel over de positie van de (ex) partner in Tax Live. Het blijkt een hot item te zijn en ik ben benieuwd naar jouw ervaringen.

  Als je meer wilt weten over deze materie, neem gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren