blog

  Wet afschaffen Pensioen in eigen beheer uitgesteld: Wiebes blundert weer! (deel IV)

  Helmy Schellens
  Helmy Schellens Publicatiedatum: 21 december 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor Wet afschaffen Pensioen in eigen beheer uitgesteld: Wiebes blundert weer! (deel IV)

  De Eerste Kamer heeft op 20 december jl. de stemming over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) op verzoek van Wiebes uitgesteld  omdat hij eerst wil uitzoeken of het klopt dat een miljardenstrop dreigt als de wet zou worden aangenomen. Wiebes blundert en heeft de financiële effecten voor de overheid volledig verkeerd ingeschat. Dat had hij echter kunnen zien aankomen als hij beter naar de markt had geluisterd.

  Wat betekent dit uitstel voor de DGA en zijn adviseur? Lees mijn reactie hieronder.

  Hekkelman advocaten en notarissen wacht de ontwikkelingen af maar je kunt je nu al hier registreren als je als financieel professional geïnteresseerd bent in het ontvangen van een uitnodiging voor een ontbijtworkshop over het thema: Hoe om te gaan met de (ex) partner van de DGA en de passende compensatie bij afkoop of omzetting van het PEB.

  Miljardenstrop was maanden geleden al bekend

  De afkoop of omzetting van het PEB in het huidige wetsvoorstel maakt het mogelijk om toekomstige indexaties van het pensioen op het moment van afkoop/omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Gevolg is veel minder vennootschapsbelasting voor de overheid. Dat wordt naar verwachting niet goed gemaakt door de extra inkomstenbelasting die Wiebes denkt te kunnen innen als DGA’s kiezen voor afkoop van het PEB. De markt verwacht namelijk dat niet veel DGA’s zullen kiezen voor de afkoopvariant omdat dan meteen fiscaal moet worden afgerekend.

  Wiebes verwijst in zijn brief aan de Eerste Kamer naar signalen uit de markt, maar hij vergeet te melden dat die signalen al maanden geleden bekend waren en dat hijzelf degene is geweest die in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer heeft erkend dat het mogelijk is om toekomstige indexatie ten laste van de fiscale winst te brengen. Een voorbeeld van overhaaste en slordige wetgeving en voor Wiebes al de tweede keer in korte tijd dat hij bakzeil moet halen.

  Wat moet de DGA en zijn adviseur nu doen?

  Wiebes bereidt een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen en waarin hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal voorstellen. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

  Onduidelijk is wanneer die novelle komt. Dat het PEB per 1 januari 2017 wordt afgeschaft is volgens mij een gelopen race. Alleen weten we nog niet wat Wiebes bedoelt met “overige flankerende maatregelen”.

  Om op alles voorbereid te zijn adviseer ik het volgende:

  1. Zorg dat alle formaliteiten die nodig zijn om het PEB per 1 januari 2017 te beëindigen uiterlijk 1 april 2017 zijn uitgevoerd ( zie mijn blog hierover van 16 november 2016)
  2. Zet alle acties ten aanzien afkoop/omzetten PEB on hold zolang de wet niet is aangenomen.
  3. Houd mijn blogs in de gaten en neem contact op indien je meer wilt weten

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert