blog

  Wie procedeert om een koe, legt er een op toe

  Tom van der Ven
  Tom van der Ven Publicatiedatum: 10 november 2017 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor Wie procedeert om een koe, legt er een op toe

  Sommige onderwerpen zijn voor mij als jurist inmiddels zo vanzelfsprekend, dat ik soms vergeet dat deze onderwerpen voor veel mensen begrijpelijkerwijs niet zo vanzelfsprekend zijn. Neem nu de kosten die worden gemaakt bij een gerechtelijke procedure. Ik spreek geregeld mensen die in de veronderstelling verkeren dat deze kosten bij winst van de procedure volledig vergoed dienen te worden door de wederpartij. Dit is echter niet het geval. Procederen kost (bijna) altijd geld. Hoe dit zit, leg ik in dit blog uit.

  Kosten procederen

  Stel dat Janssen B.V. (“Janssen”) een vordering heeft van € 50.000 inclusief rente en (incasso)kosten op De Vries B.V. (“De Vries”) en deze na verschillende sommaties weigert te betalen. Janssen zal een gerechtelijke procedure moeten starten om betaling af te kunnen dwingen.

  Om zo’n procedure te starten, dient een schriftelijk stuk opgesteld te worden waarin de feiten, gronden en vorderingen worden weergegeven met daarbij de bewijsstukken. Omdat dit stuk door een advocaat moet worden opgesteld, zal Janssen kosten maken. Afhankelijk van de omvang van het geschil, kunnen deze kosten variëren. Hierbij kan worden gedacht aan enkele honderden euro’s wanneer het een eenvoudig geschil is (De Vries weigert bijv. simpelweg te betalen), tot duizenden euro’s voor een omvangrijk geschil (De Vries meent bijv. dat Janssen geen recht heeft op het bedrag).

  Vervolgens moet het schriftelijke stuk worden uitgereikt door de deurwaarder aan De Vries. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Hierna dient het stuk naar de rechtbank gestuurd te worden en dient Janssen griffierecht te voldoen. Griffierecht is een bedrag dat voldaan moet worden om een procedure bij de rechtbank te kunnen starten. Het griffierecht bedraagt in mijn voorbeeld € 1.924.

  In het geval De Vries verschijnt in de procedure en verweer voert, zal doorgaans een fysieke zitting worden ingepland waarbij beide partijen dienen te verschijnen. Janssen zal dus wederom (advocaat)kosten moeten maken.

  Kostenveroordeling

  De rechter zal uiteindelijk een uitspraak doen. Wanneer Janssen in het gelijk wordt gesteld, zal De Vries in beginsel in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Dit houdt in dat De Vries een bedrag van € 1.924 aan Janssen wegens griffierecht zal moeten voldoen en daarnaast een door de rechtbank begroot bedrag ter compensatie van de gemaakte advocaatkosten. Wanneer Janssen in mijn voorbeeld € 7.500 aan advocaatkosten heeft gemaakt, zal de rechtbank de door De Vries te betalen advocaatkosten echter niet als zodanig begroten.

  Liquidatietarief

  De rechtbank hanteert namelijk een vaste berekenmethode waar slechts in uitzonderlijke gevallen van zal worden afgeweken. De werkzaamheden van de advocaat worden in deze berekenmethode gewaardeerd aan de hand van punten. Het schriftelijke stuk waarin de feiten, gronden en vorderingen uiteen zijn gezet, is bijvoorbeeld 1 punt en het bijwonen van een zitting is eveneens 1 punt. Het totale aantal punten wordt vervolgens gewaardeerd tegen een tarief. Dit tarief is afhankelijk van het belang van de zaak. In mijn voorbeeld is het belang € 50.000. Ieder punt wordt hierdoor gewaardeerd met een tarief van € 894. Uitgaande van een eenvoudige zaak waarin 2 punten zijn behaald, zal de rechter De Vries veroordelen tot betaling van € 1.788 aan proceskosten.

  Conclusie

  De procedure kost Janssen in mijn voorbeeld dus geld. Door het voeren van de procedure kan Janssen echter wel een bedrag van € 50.000 gaan incasseren bij De Vries, waardoor de procedure toch waardevol is geweest. Wanneer Janssen echter slechts een vordering van € 750 op De Vries had gehad, is het goed mogelijk dat een gerechtelijke procedure Janssen meer geld zou kosten dan het hem maximaal zou opleveren. Hierdoor is het ook zo belangrijk om je altijd te realiseren dat procederen (bijna) altijd geld zal kosten en dit moet worden afgewogen tegen het maximaal te behalen resultaat van de procedure.

  Bij vragen of behoefte aan meer informatie kun je uiteraard contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os