blog

  WWZ en Wet DBA/ZZP, nu al weer weg ermee!

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 19 oktober 2016 Laatste update: 14 juli 2021
  Afbeelding voor WWZ en Wet DBA/ZZP, nu al weer weg ermee!

  Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) is goed een jaar oud, of de meeste politieke partijen willen het ontslagrecht al weer wijzigen. Hetzelfde geldt voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba), bedoeld om te beoordelen of een ZZP-er wel echt een ondernemer is. Uit de verkiezingscampagnes volgt dat de politiek ook die wet wil aanpassen. Ik begrijp de ophef wel. In dit blog sta ik kort stil bij de plannen en geef ik mijn visie op een nieuw ontslagrecht (3.0).

  WWZ

  We hebben al vaker geschreven over de WWZ en wat wij als arbeidsrechtsadvocaten van die wet vinden, zie bijvoorbeeld ‘Is de WWZ mislukt?’ Flex is minder flex en vast is nog vaster geworden. Daarnaast is door de verplichte ontslagroute en de komst van hoger beroep en cassatie het er bovendien ook niet sneller en goedkoper op geworden. Bijna alle politieke partijen willen het ontslagrecht daarom nu gaan vereenvoudigen.

  Wet Dba

  Het programma ‘Zondag met Lubach’ heeft begin dit jaar al treffend weergegeven hoe de Dba wordt ervaren. Dat zeer komische videofragment wil ik je zeker niet onthouden, klik daarom op ZZP-Zondag met Lubach. Volgens de Belastingdienst en de staatssecretaris worden met de Wet Dba de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht. Hoewel nagenoeg alle partijen deze wet wel zagen zitten, is er veel kritiek op de nieuwe wet. Blijkbaar komt staatssecretaris Wiebes nog voor 19 december 2016 met een tussenrapportage en een analyse van de Wet Dba. We wachten het af en houden je uiteraard op de hoogte.

  Tip

  Zelf heb ik geen ambitie om de politiek in te gaan, maar heb wel een idee voor Ontslagrecht 3.0. Politiek Den Haag, doe er je voordeel mee:

  • afschaffen preventieve ontslagtoets, maar behoud van vereiste dat een redelijke grond moet bestaan voor ontslag;

  • mogelijkheid creëren om achteraf bij de rechter te laten toetsen of er een redelijke ontslaggrond bestaat;

  • afschaffen onderscheid tussen contracten bepaalde en onbepaalde tijd; en de

  • ontslagbescherming -in de vorm van opzegtermijn en vergoeding- laten toenemen naarmate het dienstverband langer voortduurt.

  Volgens mij wordt het dan duidelijker, eenvoudiger en eerlijker en neemt het ten slotte de veelgehoorde angst bij werkgevers -om personeel aan te nemen- weg.

  Tot slot

  Zolang de wetten nog niet zijn aangepast, moeten we het mee doen. Heb je vragen over het inschakelen van ZZP-ers en/of over het ontslagrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op, of klik hier voor meer informatie.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap