blog

  ZZP’er of werknemer?

  Sonja van Maanen Publicatiedatum: 11 december 2015 Laatste update: 14 augustus 2019
  Afbeelding voor ZZP’er of werknemer?

  Een opdrachtnemer inschakelen zonder het risico dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien? Regelmatig krijg ik de vraag van ondernemers hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Ondernemers willen voorkomen dat zij verplicht worden tot het betalen van loon bij ziekte, sociale lasten en een transitievergoeding als de vermeende opdrachtnemer ontslagbescherming blijkt te genieten. Hierbij enkele tips èn een update over de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

  Duidelijke overeenkomst

  Zo is de opdrachtnemer vrij om te bepalen hoe hij zijn werkzaamheden uitvoert, gebruikt hij zijn eigen materiaal, kan hij zich onder voorwaarden laten vervangen door een ander, wordt hij niet doorbetaald bij vakantie en ziekte, draagt hij ondernemersrisico’s en moet hij BTW afdragen. Welke naam partijen elkaar in de overeenkomst geven, is niet doorslaggevend. Zo kan gesproken worden over opdrachtnemer, maar ook over zzp’er of freelancer. Voor de duidelijkheid: de begrippen zzp’er en freelancer betekenen hetzelfde.

  Geen kerstpakket

  Met alleen de overeenkomst van opdracht ben je er nog niet. Behandel een opdrachtnemer ook daadwerkelijk als een derde die niet bij jou in dienst is. Daarmee voorkom je dat een rechter of andere instantie achteraf oordeelt dat de feitelijke uitvoering wijst op een arbeidsovereenkomst. Praktisch gezien houdt dat ook in dat een opdrachtnemer niet dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als jouw andere werknemers, zoals een lease-auto, een parkeerplaats of zelfs een kerstpakket.

  VAR-verklaring en vrijwaring

  In de VAR-verklaring staat of opdrachtgevers wel of geen loonheffing moeten inhouden. Neem daarom altijd in de overeenkomst op dat de opdrachtnemer verplicht is over een geldige VAR-verklaring te beschikken. Voor het geval het toch mis gaat, kun je afspreken dat de opdrachtnemer jou vrijwaart voor (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies.

  Nieuw systeem: vooraf contracten laten checken

  De VAR-verklaring wordt in 2016 vervangen door een nieuw systeem. Daarbij kun je modelcontracten downloaden op de site van de Belastingdienst of jouw eigen overeenkomst ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Indien jij en jouw opdrachtnemer vervolgens ook feitelijk werken volgens deze overeenkomst, dan hoef je geen loonheffingen in te houden en te betalen.

  Ook zal de Belastingdienst een algemene leidraad publiceren voor het globaal beoordelen van arbeidsrelaties. Denk hierbij aan een overzicht van bepalingen die wel of juist niet ertoe kunnen bijdragen dat sprake zal zijn van een “dienstbetrekking”.

  Op dit moment is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties nog bij de Eerste Kamer aanhangig. Naar de inschatting van de minister gaat deze per 1 april 2016 in. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen vervolgens tot 1 januari 2017 de tijd om zich voor te bereiden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt