blog

  Actualiteiten geluid

  Rachid Benhadi
  Rachid Benhadi Publicatiedatum: 27 oktober 2017
  Afbeelding voor Actualiteiten geluid

  Eerder dit jaar besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Naar aanleiding van die actualiteitendag heb ik een artikel geschreven. In dit artikel worden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling‘) behandeld die betrekking hebben op het aspect geluid en de wijze waarop dit milieuaspect doorwerkt in de planologische en milieubesluitvorming. De nadruk ligt hierbij op de uitspraken die in 2016 zijn verschenen. Met dit artikel wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle uitspraken (en geluidsthema’s) op dit punt. Daarvoor is de hoeveelheid jurisprudentie simpelweg te groot en de beschikbare ruimte beperkt. Inherent aan een overzichtsartikel is ook de beperkte ruimte die er is om uitgebreid in te gaan op de verschillende uitspraken. Waar mogelijk wordt daarom in de voetnoten verwezen naar verdiepende annotaties en/of literatuur

  Het artikel is via deze link te downloaden. Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met mij op.
  Indien je meer wilt lezen over het onderwerp verwijs ik je naar mijn publicaties en blogs.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os