blog

  Actualiteitenmiddag Hekkelman; een korte terugblik!

  Jan van Vulpen
  Jan van VulpenPublicatiedatum: 28 juni 2018
  Actualiteitenmiddag Hekkelman; een korte terugblik!

  Op dinsdag 26 juni 2018 organiseerden wij een actualiteitenmiddag over actuele thema’s in het omgevingsrecht. Een kleine honderd overheidsjuristen en adviseurs van overheden werden in een middag bijgepraat over de belangrijkste actuele thema’s in het omgevingsrecht. In deze blog blikken wij terug.

  De middag was opgedeeld in een algemeen deel en vier verdiepende thema’s. Tycho Lam en Tonny Nijmeijer trapten af met het algemene deel door in vogelvlucht enkele in het oog springende onderwerpen te bespreken. Zij vroegen uitgebreid aandacht voor de tussenuitspraak van de Afdeling van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2062, Appingedam) over de verhouding tussen brancheringsregelingen in het bestemmingsplan en de Dienstenrichtlijn (lees de blog van Tycho Lam en Luuk Gerritsen over deze uitspraak). Ook bespraken zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de valkuilen bij het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

  In de aansluitende verdiepende sessie ging Franc Pommer in op schaarse rechten in het omgevingsrecht en de vraag in welke gevallen bijzondere waakzaamheid geboden is. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de conclusie van Widdershoven van 6 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1847) over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten (lees de blog van Tycho Lam en Merel Copier over deze conclusie en lees de blog van Rachid Benhadi over de (her)verdeling van milieugebruiksruimte en schaarse rechten).

  Rachid Benhadi stond stil bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar het nodige over te doen is. Hij schetste in zijn bijdrage eerst de discussies die op dit moment lopen bij de Afdeling en het Hof van Justitie over de juridische houdbaarheid van het PAS. Rachid zette in zijn presentatie uiteen op welke wijze gemeenten en initiatiefnemers bij hun bestemmingsplannen en vergunningen om zouden kunnen gaan met de onzekerheden die aan het PAS kleven. Dat er onzekerheid is over het PAS wil in zijn visie nog niet zeggen dat een project stil moet liggen.

  Luuk Gerritsen en Tycho Lam besteedden vervolgens aandacht aan de meest belangwekkende jurisprudentie met betrekking tot de Ladder voor duurzame verstedelijking. Daarnaast bespraken zij de gevolgen van de uitspraak Appingedam voor de praktijk en droegen zij oplossingsrichtingen aan.

  De middag werd afgesloten door Jan van Vulpen en Martijn Steenstra van Sweco, die stilstonden bij klimaatadaptatie en de wijze waarop klimaatmaatregelen in het ruimtelijk spoor kunnen (of misschien wel moeten!) worden geborgd.

  Wij kijken terug op een geslaagde middag! Heb je het seminar (niet) bijgewoond en vragen over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen? Neem gerust contact met één van ons op.

  Wil je ook een evenement van ons bijwonen? Wij brengen graag een greep uit onze volgende evenementen onder uw aandacht.

  Rondetafelgesprek Uitspraak Appingedam

  Wij organiseren in september een rondetafelgesprek over mogelijke oplossingsrichtingen na de uitspraak van de Afdeling inzake Appingedam over de verhouding tussen brancheringsregels in het bestemmingsplan en de Dienstenrichtlijn. Heb je interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan voor meer informatie een e-mail naar Marie-Anna Bullens.

  Kennismiddag Bestemmingsplan verbrede reikwijdte

  Op dinsdag 18 september 2018 wordt in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het ministerie een kennismiddag over het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als voorloper op het omgevingsplan, georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het programma voor deze dag ligt nog niet vast. Voor meer informatie en deelname kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar Marie-Anna Bullens.