Alle artikelen Overheidszaken

Tag: drugs

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking treden.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Hennepkwekerij, Voorbereidingshandelingen, Wet damocles, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

29 mei 2018

Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de 'Ondermijningswet' – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – die de regering in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Graag praat ik je in deze blog kort bij over de stand van zaken van de twee meest concrete voorstellen.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Ondermijning, Ondermijningswet, Openbare orde, Wet bibob

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5 gram harddrugs is toepassing van artikel 13b Opiumwet gerechtvaardigd

16 maart 2018

Bij de aanwezigheid van een hoeveelheid harddrugs in een pand die groter is dan 0,5 gram is in beginsel, dat wil zeggen behoudens tegenbewijs, aannemelijk dat die drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking.

Meer

0.5 gram, 13b opiumwet, Bewijs, Drugs, Handelshoeveelheid, Harddrugs, Ondermijning, Openbare orde

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

2 februari 2018

Op 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze blog ga ik in op de vraag hoe de bevindingen van Widdershoven zich verhouden tot de waarschuwing die volgens de Afdeling tot uitgangspunt moet worden genomen, bij toepassing van artikel 13b Opiumwet bij een eerste constatering van verboden drugs in een woning.

Meer

1:3 awb, 13b opiumwet, Afdeling, Beleid, Besluit, Burgemeester, Conclusie, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Openbare orde, Raad van state, Sluiting, Waarschuwing, Widdershoven, Woning

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Raad van State volstrekt helder: maatregelen van woningcorporaties laat bevoegdheid op grond van 13b Opiumwet onverlet!

20 december 2017

Normaal gesproken blog ik niet over uitspraken waarbij ikzelf betrokken ben geweest, maar voor de uitspraak van de Raad van State van vandaag maak ik graag een uitzondering vanwege het belang voor de rechtspraktijk (ECLI:NL:RVS:2017:3481). De Raad van State heeft vandaag namelijk een principiële uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om met toepassing van artikel 13b Opiumwet panden waarin verboden drugs zijn aangetroffen te sluiten.

Meer

13b opiumwet, Beleid, Burgemeester, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Ondermijning, Openbare orde, Sluiting, Woning, Woningcorporaties, Woningen

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Poging tot drugshandel onvoldoende voor sluiting ingevolge artikel 13b Opiumwet

26 april 2017

Een poging tot verkoop, aflevering of verstrekking van drugs vanuit een pand is onvoldoende voor het ontstaan van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 12 april 2017 uitgemaakt (ECLI:NL:RVS:2017:993). Nog niet eerder maakte de Afdeling dit zo expliciet duidelijk.

Meer

13b opiumwet, Bevoegdheid, Burgemeester, Cocaïne, Drugs, Drugshandel, Poging, Wet damocles

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Officiële toestemming nodig voor stoepkrijten?!

7 april 2017

Met veel plezier luister ik iedere ochtend op mijn autoradio naar het programma "Ekdom in de ochtend" op NPO 2. De presentator van dit programma, Gerard Ekdom, richtte in 2016 de "Bond tegen vertrutting op". De bond stelt regels en opvattingen aan de kaak die in zijn ogen merkwaardig zijn. Deze week werd door de bond aandacht gevraagd voor het "Haagse stoepkrijtverbod".

Meer

Apv, Blowverbod, Bovengrens, Drugs, Ondergrens, Overheid, Stoepkrijt, Verbod, Verordening

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

13b Opiumwet: méér dan 0,5 gram harddrugs niet voldoende voor sluiting?

31 januari 2017

Op 23 januari 2017 deed de Rechtbank Zeeland West-Brabant een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2017:418). Volgens de rechtbank was de burgemeester van Tilburg niet zonder meer bevoegd een woning te sluiten met toepassing van artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’), hoewel daarin meer dan 0,5 gram harddrugs werden aangetroffen. Deze hoeveelheid betreft volgens vaste rechtspraak, overeenkomstig de door het openbaar ministerie toegepaste (vervolgings)criteria, de maximaal toegestane gebruikshoeveelheid harddrugs. Bij softdrugs is de maximale gebruikshoeveelheid 5 gram. Bij een aangetroffen hoeveelheid drugs die deze gebruikshoeveelheden overstijgt, wordt aangenomen dat sprake is van een handelshoeveelheid en is de burgemeester bevoegd zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet toe te passen. Het ligt in dat geval op de weg van de rechthebbende op het pand om aannemelijk te maken dat de hoeveelheid drugs niet voor handel bestemd was.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Gram, Harddrugs, Richtlijn om, Softdrugs, Verslaafden, Woning

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Aanpak drugspanden op grond van de Huisvestingswet

26 januari 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ('Afdeling') deed op 11 januari een interessante uitspraak over de aanpak van drugspanden (ECLI:NL:RVS:2017:25). In de gemeente Tilburg heeft het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete opgelegd voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning. Deze boete is gebaseerd op de Huisvestingswet. Dit is opvallend omdat de meeste gemeenten in dit soort gevallen artikel 13b Opiumwet toepassen. De Afdeling laat de opgelegde boete in stand.

Meer

13b opiumwet, 6 evrm, Bestuurlijke boete, Boete, Drugs, Huisvestingsverordening, Huisvestingswet, Woning

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Bekendmaking sluiting drugspand op grond van artikel 13b Opiumwet moet op minst belastende wijze

4 oktober 2016

Als er in een pand drugs worden aangetroffen, heeft de burgemeester – onder voorwaarden – de bevoegdheid om over te gaan tot de sluiting van dat pand op grond van artikel 13b Opiumwet (‘Wet Damocles’). Dat belangen van derden, die niets met de drugs van doen hebben, gevolgen kunnen hebben voor de bekendmaking van de feitelijke sluiting, leert een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Meer

13b opiumwet, Bekendmaking, Drugs, Drugspand, Sluiting

Blog thema: Openbare orde en veiligheid