Alle artikelen Overheidszaken

Tag: hennepkwekerij

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking treden.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Hennepkwekerij, Voorbereidingshandelingen, Wet damocles, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Is een 13b Opiumwet-waarschuwing nu een Awb-besluit of niet?

2 februari 2018

Op 24 januari 2018 schreef staatsraad advocaat-generaal Widdershoven, op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een conclusie over de juridische status van de waarschuwing. De conclusie bevat het antwoord van Widdershoven op de vraag of een waarschuwing een appellabel besluit kan zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In deze blog ga ik in op de vraag hoe de bevindingen van Widdershoven zich verhouden tot de waarschuwing die volgens de Afdeling tot uitgangspunt moet worden genomen, bij toepassing van artikel 13b Opiumwet bij een eerste constatering van verboden drugs in een woning.

Meer

1:3 awb, 13b opiumwet, Afdeling, Beleid, Besluit, Burgemeester, Conclusie, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Openbare orde, Raad van state, Sluiting, Waarschuwing, Widdershoven, Woning

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Raad van State volstrekt helder: maatregelen van woningcorporaties laat bevoegdheid op grond van 13b Opiumwet onverlet!

20 december 2017

Normaal gesproken blog ik niet over uitspraken waarbij ikzelf betrokken ben geweest, maar voor de uitspraak van de Raad van State van vandaag maak ik graag een uitzondering vanwege het belang voor de rechtspraktijk (ECLI:NL:RVS:2017:3481). De Raad van State heeft vandaag namelijk een principiële uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om met toepassing van artikel 13b Opiumwet panden waarin verboden drugs zijn aangetroffen te sluiten.

Meer

13b opiumwet, Beleid, Burgemeester, Damocles, Drugs, Hennepkwekerij, Ondermijnende criminaliteit, Ondermijning, Openbare orde, Sluiting, Woning, Woningcorporaties, Woningen

Blog thema: Openbare orde en veiligheid