Alle artikelen Overheidszaken

Tag: invorderingsbesluit

Datum verbeurte dwangsom gekoppeld aan aard van de overtreding

9 maart 2018

In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:653) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of de bevoegdheid tot het invorderen van verbeurde dwangsommen is verjaard. Interessant zijn de overwegingen van de Afdeling over de datum waarop (van rechtswege) de dwangsommen zijn verbeurd.

Meer

5:35 awb, Aard van de overtreding, Begunstigingstermijn, Invordering, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom, Verbeurte dwangsom, Verjaringstermijn, Voortdurende overtreding

Blog thema: Handhaving

Deugdelijke en controleerbare feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten

23 januari 2018

Regelmatig wordt de vraag gesteld aan welke eisen de motivering en de feitenvaststelling van een invorderingsbesluit moet voldoen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft daar in eerdere rechtspraak een beoordelingsmaatstaf voor geformuleerd. De Afdeling herhaalt deze beoordelingsmaatstaf in haar uitspraak van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:105). De relevante overwegingen uit deze uitspraak stip ik hierna kort aan.

Meer

5:37 awb, Eisen, Feitenvaststelling, Handhaving, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Omgevingsrecht