Alle artikelen Overheidszaken

Tag: verjaringstermijn

Datum verbeurte dwangsom gekoppeld aan aard van de overtreding

9 maart 2018

In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:653) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of de bevoegdheid tot het invorderen van verbeurde dwangsommen is verjaard. Interessant zijn de overwegingen van de Afdeling over de datum waarop (van rechtswege) de dwangsommen zijn verbeurd.

Meer

5:35 awb, Aard van de overtreding, Begunstigingstermijn, Invordering, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom, Verbeurte dwangsom, Verjaringstermijn, Voortdurende overtreding

Blog thema: Handhaving

Kan de verjaringstermijn aanvangen voordat er sprake is van bezit?

17 september 2015

Op 4 september 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond of verweerder in cassatie door bevrijdende verjaring eigenaar is geworden van een strook grond. Een van de aspecten die in het arrest naar voren komt, is dat de verjaringstermijn voor bevrijdende verjaring al kan aanvangen voordat er sprake is van bezit.

Meer

Gemeentegrond, Verjaringstermijn

Blog thema: Vastgoed