Alle artikelen Overheidszaken

Tag: wetsvoorstel

Langverwachte verruiming sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet treedt 1 januari 2019 in werking

12 december 2018

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) aangenomen. Het gewijzigde artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk op 1 januari 2019 in werking treden.

Meer

13b opiumwet, Drugs, Hennepkwekerij, Voorbereidingshandelingen, Wet damocles, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Wetsvoorstel bestuurlijk verbod rechtspersonen in consultatie

7 maart 2018

Op 6 maart 2018 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot de “Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen”. In deze nieuwe wet wordt de Minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid verschaft om een rechtspersoon bij besluit te verbieden en te ontbinden indien zijn werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.

Meer

2:20 bw, Consultatie, Leden motorclub, Motorclubs, Omg, Openbare orde, Verbod rechtspersoon, Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Geen precariobelasting meer voor nutsnetwerken

29 maart 2017

In mijn blog van 14 juli 2016 berichtte ik al over de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken. Op het moment dat ik die blog schreef had de minister net een wetsvoorstel, die deze afschaffing mogelijk maakte, naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels hebben zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel (na wijziging) aangenomen. Vanaf 1 januari 2022 kan er geen precariobelasting meer worden geheven voor nutsnetwerken.

Meer

Kabels, Leidingen, Nutsbedrijven, Nutsnetwerken, Precariobelasting, Wetsvoorstel

Blog thema: Grondbeleid

Herziening Warmtewet goed nieuws voor verhuurders

13 september 2016

In 2014 trad de Warmtewet in werking. In de praktijk stuitte de wet direct op kritiek. Daarom kondigde Minister Kamp direct een aantal wijzigingen aan. Wij berichtten daar destijds over. De kritiek hield aan. Daarom heeft Minister Kamp besloten de Warmtewet geheel te herzien. In de zomer heeft het wetsvoorstel tot herziening ter consultatie gelegen. Als het wetsvoorstel de eindstreep haalt, is dat goed nieuws voor verhuurders.

Meer

Herziening, Verhuur, Verhuurder, Warmtewet, Wetsvoorstel

Blog thema: Huur

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid artikel 13b Opiumwet in consultatie

12 september 2016

Op 8 september 2016 verscheen een internetconsultatie van het voorstel tot wijziging van artikel 13b van de Opiumwet ('Wet Damocles')

Meer

Artikel 13.b, Artikel 13.b opiumwet, Laboratorium, Openbare orde, Opiumwet, Raad van state, Voorbereidingshandelingen, Wet damocles, Wetsvoorstel

Blog thema: Openbare orde en veiligheid

Precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft

14 juli 2016

Als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt, wordt de precariobelasting voor nutsnetwerken afgeschaft. De minister heeft een wetsvoorstel, waarin dit is vastgelegd, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer

Kabels, Leidingen, Nutsbedrijven, Nutsnetwerken, Precariobelasting, Wetsvoorstel

Blog thema: Grondbeleid