Alle artikelen Overheidszaken

Blog thema: Handhaving

Succesvol invorderen van bestuurlijke geldschulden door tijdige beslaglegging

6 maart 2019

Bestuursorganen maken bij de invordering van bestuurlijke geldschulden amper gebruik van de bestaande civiele mogelijkheden om het resultaat van de invordering te optimaliseren. Zo kan door het tijdig leggen van conservatoir beslag worden voorkomen dat een overtreder uiteindelijk geen verhaal biedt. Maar hoe werkt het leggen van conservatoir beslag nou precies?

Meer

Bestuurlijke geldschulden, Conservatoir beslag, Dwangbevel, Handhaving

Thema's: Incasso & beslaglegging , Bestuurs(proces)recht , Handhaving

Overtredersvriendelijk stappenplan in handhavingsbeleid: is er sprake van onredelijk beleid?

18 oktober 2018

Aardig wat gemeenten voeren handhavingsbeleid. In dit beleid wordt, in de kern, aangegeven op welke wijze gereageerd wordt op overtredingen van wettelijke voorschriften. Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de handhavingspraktijk interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de vraag of een (te) uitgebreid stappenplan in het gemeentelijk handhavingsbeleid onredelijk kan zijn.

Meer

Handhaving, Handhavingsbeleid

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Handhaving

Bestuurlijke waarschuwing is een Awb-besluit

3 mei 2018

De conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven van 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:249, wees al in die richting, maar gisteren (op 2 mei 2018) heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in lijn met deze conclusie geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing als een besluit kan worden aangemerkt, dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. Dat wil zeggen, voor zover die bestuurlijke waarschuwing berust op een wettelijk sanctieregime.

Meer

1:3 awb, Besluit, Raad van state

Blog thema: Handhaving

Datum verbeurte dwangsom gekoppeld aan aard van de overtreding

9 maart 2018

In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:653) gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in op de vraag of de bevoegdheid tot het invorderen van verbeurde dwangsommen is verjaard. Interessant zijn de overwegingen van de Afdeling over de datum waarop (van rechtswege) de dwangsommen zijn verbeurd.

Meer

5:35 awb, Aard van de overtreding, Begunstigingstermijn, Invordering, Invorderingsbesluit, Last onder dwangsom, Verbeurte dwangsom, Verjaringstermijn, Voortdurende overtreding

Blog thema: Handhaving

Conclusie A-G Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing: belangrijke koerswijziging op komst?

26 januari 2018

De vraag of tegen een bestuurlijke waarschuwing in rechte kan worden opgekomen keert regelmatig terug in de rechtspraak van de hoogste bestuursrechters. Op 24 januari 2018 heeft de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een conclusie (als bedoeld in artikel 8:12a van de Awb) over deze vraag genomen. In dit blog bespreek ik de belangrijkste bevindingen uit de conclusie.

Meer

1:3 awb, Afdeling, Besluit, Conclusie, Raad van state, Staatsraad advocaat-generaal widdershoven, Waarschuwing

Thema's: Bestuurs(proces)recht , Handhaving

Bewijs verbeurte dwangsom: verklaringen van derden

6 juli 2016

Het bestuursorgaan beslist op grond van artikel 5:37 van de Awb bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom. Volgens (vaste) jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) dient aan de invorderingsbeschikking een deugdelijke en controleerbare vaststelling van de feiten ten grondslag liggen. Kan daarvan ook sprake zijn indien de toezichthouder van de gemeente zich mede baseert op verklaringen van derden?

Meer

Artikel 5:37 awb, Deugdelijke en controleerbare vaststelling, Invorderingsbeschikking, Verklaringen van derden

Blog thema: Handhaving

De doorkruisingsleer en de (on)mogelijkheid van privaatrechtelijke handhaving: waar gaat het écht om?

4 mei 2016

De doorkruisingsleer en de (on)mogelijkheid van privaatrechtelijke handhaving: waar gaat het écht om? Waarom een beroep op de doorkruisingsleer door overtreders, makkelijk te weerleggen is.

Meer

Doorkruising, Overheid, Privaatrecht, Windmill

Thema's: Grondbeleid , Vastgoed , Handhaving

De preventieve last onder dwangsom

2 mei 2016

In april van dit jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een tweetal interessante uitspraken gedaan, waarin belangrijke aspecten van het opleggen van een preventieve last onder dwangsom aan de orde komen. Waarop moet het bestuursorgaan bedacht zijn als wordt overgegaan tot het opleggen van een preventieve last onder dwangsom?

Meer

Blog thema: Handhaving