blog

  Ambtenaren worden toch werknemers

  Ton Hendriks Publicatiedatum: 9 november 2016
  Afbeelding voor Ambtenaren worden toch werknemers

  Ondanks kritiek uit diverse hoeken heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel, om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren, op 8 november jl. aangenomen. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’) en de bijbehorende grote transitie van medewerkers met een ambtenarenstatus naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is daarmee een feit.

  Eerder ben ik al ingegaan op de achtergronden van deze wet en de belangrijkste gevolgen van de Wnra voor jou als overheidswerkgever. Zie ‘Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst – De belangrijkste gevolgen van de normalisering van de ambtelijke rechtspositie‘.

  Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren