blog

  Definitieve interactieve pdf – nog steeds geen geschiktheidseisen!

  Roel Snel Publicatiedatum: 6 januari 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Definitieve interactieve pdf – nog steeds geen geschiktheidseisen!

  Recent heeft PIANOo de definitieve versie van de interactieve pdf van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) gepubliceerd. Eerder hebben wij in een blog en nieuwsbrief onze zorgen geuit naar aanleiding van de publicatie van de bètaversie van de interactieve pdf. In die interactieve pdf is namelijk geen mogelijkheid opgenomen voor de aanbestedende dienst om geschiktheidseisen met betrekking tot de financiële-, technische- en beroepsbekwaamheid uit te vragen. De inschrijver kan enkel met één vinkje aangeven in zijn algemeenheid te verklaren dat hij voldoet aan alle in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven selectiecriteria. Er is echter geen mogelijkheid aanvullende informatie uit te vragen. Wij (en anderen) hebben PIANOo op deze onvolkomenheid gewezen en hadden goede hoop dat deze in de definitieve pdf weggenomen zou zijn.

  UEA nog steeds niet goed bruikbaar

  Helaas is dat niet het geval; het probleem blijft bestaan. De oorzaak hiervan lijkt te zijn dat men bij het ministerie in de veronderstelling is dat deel IV van het UEA, dat de geschiktheidseisen bevat, overbodig is voor de eigen verklaring. De ministeriële regeling geeft aan dat het model voor de eigen verklaring geen geschiktheidseisen dient te bevatten. Het is daarmee uitgesloten dat PIANOo in de nabije toekomst een interactieve pdf zal publiceren dat wel de mogelijkheid bevat geschiktheidseisen uit te vragen.

  Oproep tot aanpassing ministeriële regeling

  Gelet op de signalen die wij krijgen uit de praktijk, is het noodzakelijk dat het ministerie actie onderneemt en tot aanpassing van de ministeriële regeling overgaat. Tot die tijd raden wij aanbestedende diensten nogmaals aan niet de interactieve pdf van PIANOo te gebruiken, maar een UEA te printen via de Europese UEA-tool en dit document vervolgens in te scannen.

  Meer weten over dit onderwerp of eens van gedachten wisselen over een aanbestedingsrechtelijke vraag die je bezighoudt? Neem dan contact op met Roel Snel of Elise Zeelenberg.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Melanie Koster