blog

  Herziening Warmtewet goed nieuws voor verhuurders

  Marieke Thijssen
  Marieke Thijssen Publicatiedatum: 13 september 2016
  Afbeelding voor Herziening Warmtewet goed nieuws voor verhuurders

  In 2014 trad de Warmtewet in werking. In de praktijk stuitte de wet direct op kritiek. Daarom kondigde Minister Kamp direct een aantal wijzigingen aan. Wij berichtten daar destijds over. De kritiek hield aan. Daarom heeft Minister Kamp besloten de Warmtewet geheel te herzien. In de zomer heeft het wetsvoorstel tot herziening ter consultatie gelegen. Als het wetsvoorstel de eindstreep haalt, is dat goed nieuws voor verhuurders.

  Huidige Warmtewet

  Doel van de Warmtewet is het beschermen van kleine verbruikers van warmte tegen machtsmisbruik van leveranciers van warmte. Onder warmte verstaat de Warmtewet in dat verband ‘warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en huishoudelijk gebruik’ (artikel 1 sub d Warmtewet). Onder verbruikers verstaat de Warmtewet, kort gezegd, zelfstandige huishoudens en verbruikers in het midden- en kleinbedrijf waaraan warmte geleverd wordt via stadsverwarming, blokverwarming of via warmte-koudeopslag (artikel 1 sub g en e Warmtewet). De leverancier is degene die via een warmtenet warmte levert aan verbruikers (artikel 1 sub h en e Warmtewet). De leverancier kan een verhuurder van woonruimte of van bedrijfsruimte zijn, zoals van een winkelcentrum of een bedrijfsverzamelgebouw. Op de leverancier van warmte rust op grond van de Warmtewet een groot aantal verplichtingen, waaronder de verplichting om voor de levering van warmte niet meer dan de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgestelde maximumprijs in rekening te brengen, de verplichting om te melden bij de ACM en de verplichting om een leveringsovereenkomst aan te gaan met de verbruiker, waarvan de inhoud dient te voldoen aan het bepaalde in de Warmtewet .

  Kritiek van verhuurders

  Voor sommige verhuurders en huurders is door de inwerkingtreding van de Warmtewet een verwarrende situatie ontstaan. Op de levering van warmte als onderdeel van de huurovereenkomst is sindsdien namelijk niet alleen het huurrecht van toepassing, maar ook de Warmtewet. Daardoor wordt de verbruiker die tevens huurder is niet alleen op grond van de Warmtewet beschermd tegen machtsmisbruik van de leverancier die tevens verhuurder is, maar ook op grond van het huurrecht (en dan met name door het huurrecht voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs.

  Wat gaat er veranderen

  Als het wetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet de eindstreep haalt, komt er een einde aan de samenloop van regels. De Warmtewet geldt dan grotendeels niet meer voor de leverancier die tevens verhuurder is (ongeacht of hij verhuurder van woonruimte is of van bedrijfsruimte). Voor die leverancier gelden uitsluitend nog de regels met de meetverplichtingen zoals die zijn vervat in artikel 8 en 8a van de Warmtewet. De reden dat die regels blijven gelden, is dat de Warmtewet anders in strijd zou zijn met de Energie Efficiëntie Richtlijn (2012/2012/EU). 

  Op de hoogte blijven?

  De consultatie van het wetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet is inmiddels gesloten. Minister Kamp bekijkt in hoeverre de reacties die de consultatie heeft opgeleverd in het wetsvoorstel verwerkt moeten worden. Daarna zal het wetsvoorstel ingediend worden bij de Tweede Kamer. Uiteraard melden wij ons zodra het wetsvoorstel in werking treedt. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder