blog

  Hoe bevalt het nieuwe ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte?

  Manouk Radstaak Publicatiedatum: 24 augustus 2017 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Hoe bevalt het nieuwe ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte?

  De Raad voor Onroerende Zaken (hierna “ROZ”) heeft op 18 april 2017 een nieuw ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte gepubliceerd. Het model is inmiddels enige tijd in gebruik en veelvuldig door juristen bestudeerd. Tijd voor een evaluatie. Hoe bevalt het nieuwe ROZ-model voor de (ver)huur van woonruimte in de praktijk?

  Wat zijn de grootste veranderingen?

  Mogelijkheden tijdelijke verhuur

  Met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 per 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van woonruimte verruimd. De ROZ sluit hierbij aan door in het model vier opties te geven voor de duur van de huurovereenkomst.

  De vier opties zijn:

  1. verhuur voor onbepaalde tijd;
  2. verhuur voor onbepaalde tijd met een minimum duur van 1 jaar;
  3. verhuur voor bepaalde tijd voor maximaal 2 jaar (bij zelfstandige woonruimte) en maximaal 5 jaar (bij onzelfstandige woonruimte);
  4. verhuur voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar (bij zelfstandige woonruimte) en langer dan 5 jaar (bij onzelfstandige woonruimte).

  Afhankelijk van de keuze van de optie geniet de huurder huurbescherming (optie 1 en 2) en wordt bepaald wat de vereisten zijn voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

  Mogelijkheden verhuur aan bepaalde doelgroepen uitgebreid

  De verhuurder kan in het model kiezen voor verhuur aan een specifieke doelgroep. Het gaat om verhuur aan: gehandicapten, ouderen, jongeren, studenten, promovendi en grote gezinnen.

  Als de verhuurder kiest voor verhuur aan één van de specifieke doelgroepen kan de huurovereenkomst – als aan de overige voorwaarden is voldaan – met een beroep op dringend eigen gebruik worden opgezegd als de huurder niet langer tot de doelgroep behoort.

  Boetebepaling

  In de huurovereenkomst is een aantal specifieke boetebepalingen opgenomen. De boetebedragen zijn opengelaten, zodat de verhuurder op basis van de feitelijke situatie de hoogte van de boete kan bepalen. De ROZ noemt in de handleiding bedragen die redelijk worden geacht.

  Door de boetebepaling op deze manier in het model op te nemen, beoogt de ROZ de huurovereenkomst in lijn te brengen met de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Toekomstige rechtspraak moet uitwijzen of de nieuwe formulering van de boetebepaling standhoudt.

  Overlast

  De ROZ heeft in de algemene bepalingen bij het nieuwe model meer mogelijkheden voor de aanpak van overlast opgenomen. Zo is expliciet bepaald dat (in beginsel) onderverhuur via organisaties als AirBnb niet is toegestaan, dat hennepteelt verboden is en dat de huurder ervoor moet zorgen dat geen overlast van dieren wordt veroorzaakt.

  Wat zijn de reacties op het model?

  De reacties uit de praktijk op het nieuwe model zijn uitermate positief! Verschillende juristen hebben aangegeven dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het vorige model doordat op een goede manier wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en mogelijkheden die de nieuwe wetgeving biedt. Het nieuwe model wordt meermalen aangehaald als flexibel en transparant.

  De beperkte kritiek die op het model wordt gegeven, bestaat voornamelijk uit bepalingen die mogelijk ook in het nieuwe model konden worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een bewijsplicht voor de huurder dat hij zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft.

  Conclusie

  De actualisering van het ROZ model voor de (ver)huur van woonruimte is geslaagd. Het is van belang om in het oog te houden dat het gaat om een model en dat bij het sluiten van een huurovereenkomst maatwerk vereist is. Ben je van plan om een huurovereenkomst te sluiten? Neem dan gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil