blog

    Interview in de SC Online met Rachid Benhadi over de prejudiciële vragen die de Afdeling heeft gesteld over de PAS

    Interview in de SC Online met Rachid Benhadi over de prejudiciële vragen die de Afdeling heeft gesteld over de PAS

    In de SC Onlinevan 4 juli 2017 is een interview verschenen met advocaat Rachid Benhadi over de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Hof van Justitie heeft gesteld over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘de PAS’) met de Europese Habitatrichtlijn. Het interview is hieronder te downloaden.

    Download interview SC Online 4 juli 2017

    Heb je zelf een project dat is aangehouden in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie en wil je meer informatie over de vraag of en zo ja, onder welke omstandigheden je mogelijk onder deze aanhouding uit kunt komen, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Rachid Benhadi via e-mail (r.benhadi@hekkelman.nl) of telefonisch (06-13736952).