blog

  Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018 en 2019

  Anita Serra Publicatiedatum: 20 december 2017 Laatste update: 5 januari 2022
  Afbeelding voor Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018 en 2019

  De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 bekendgemaakt. De drempelbedragen zijn verhoogd ten opzichte van de huidige drempelbedragen die nog gelden tot en met 31 december 2017. De belangrijkste wijzigingen voor gemeenten en andere decentrale overheden zijn dat de drempelwaarden voor overheidsopdrachten voor werken, concessies voor werken en concessies voor diensten per 1 januari worden verhoogd van € 5.225.000,- naar € 5.548.000,- en dat de drempelwaarde voor overheidsopdrachten voor diensten of leveringen  wordt verhoogd van € 209.000,- naar €221.000,-.

  Wat zijn drempelbedragen?

  In de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn drempelwaarden (drempelbedragen) vastgesteld. Een overheidsopdracht waarvan de geraamde waarde evenveel of meer bedraagt dan het drempelbedrag moet door aanbestedende diensten verplicht Europees worden aanbesteed overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen die in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd in (deel 2 en 3 van) de Aanbestedingswet 2012.

  De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelbedragen vast. Voor verschillende soorten overheidsopdrachten en verschillende soorten aanbestedende diensten c.q. speciale sectorbedrijven gelden specifieke drempelbedragen (zie onderstaande tabel).

  Voor toepassing van deel 2 en deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 is vereist dat de geraamde waarde van de opdracht – exclusief omzetbelasting – het toepasselijke drempelbedrag overschrijdt.

  De belangrijkste drempelbedragen voor de periode 2018/2019 zijn:

  Werken
  Diensten
  Leveringen
  Concessies voor werken of diensten
  Speciale sectoren€ 5.548.000,-€ 443.000,-€ 443.000,-€ 5.548.000,-
  Centrale overheid€ 5.548.000,-€ 144.000,-€ 144.000,-€ 5.548.000,-
  Decentrale overheid€ 5.548.000,-€ 221.000,-€ 221.000,-€ 5.548.000,-

  Vragen?

  Mocht je nog vragen hebben over bijvoorbeeld de impact van deze wijzigingen op jouw organisatie, neem dan vrijblijvend contact op met Anita Serra of Elise Zeelenberg.

  Bronnen:

  Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2366 van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU
  Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2365 van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU
  Gedelegeerde verordening (EU) 2017/2364 van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren