blog

  Onteigening in de Omgevingswet toch met tussenkomst rechter

  Kees van Helvoirt Publicatiedatum: 21 januari 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Onteigening in de Omgevingswet toch met tussenkomst rechter

  In het conceptwetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom is geregeld dat een eigenaar van een perceel dat genomineerd is om te worden onteigend toegang heeft tot de rechter. Daarvoor moet de betreffende eigenaar beroep bij de bestuursrechter instellen tegen de onteigeningsbeschikking (dit is het besluit van bijvoorbeeld een gemeente om bepaalde percelen te onteigenen). In de huidige onteigeningssystematiek kan er enkel onteigend worden als de rechter daarover heeft beslist. Deze gerechtelijke procedure moet gestart worden door, bijvoorbeeld, een gemeente. Volgens het conceptwetsvoorstel moet een procedure bij de rechter worden gestart door de eigenaar. Doet hij dit om wat voor reden dan ook niet, dan is het onteigeningsbesluit onherroepelijk, zonder dat er een rechter over de voorgenomen onteigening heeft geoordeeld. Vanuit de praktijk zijn veel bezwaren  geuit op deze wijziging.

  Bij brief van 20 januri 2017 heeft minister Schultz van Haegen de Tweede Kamer toegezegd dat het wetsvoorstel zal worden aangepast, zodat de bestuursrechter bij iedere onteigening betrokken zal worden. Voor de brief van de minister kun je gebruik maken van deze link.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Franc Pommer