blog

  Onteigening van overleden eigenaar

  Kees van Helvoirt Publicatiedatum: 15 augustus 2014 Laatste update: 10 september 2021

  Met dit artikel brengen wij het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1537) onder de aandacht. In dit arrest wordt door de Hoge Raad duidelijk gemaakt op welk moment een derde als bedoeld in artikel 20 Onteigeningswet dient te worden benoemd, indien een eigenaar die is overleden, wordt gedagvaard in het kader van een onteigening.

  Essentie

  Indien de bij het onteigeningsbesluit aangewezen eigenaar is overleden, dient deze derde als bedoeld in artikel 20 Onteigeningswet te zijn benoemd vóórdat het onteigeningsgeding aanvangt.

  Nader bekeken

  Door de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: ‘de gemeente’) is op 24 september 2009 besloten om het desbetreffende perceel te onteigenen, voor de aanleg van een bedrijventerrein. De eigenaar van het betreffende perceel is overleden in 1998.

  De Hoge Raad overweegt dat voor het geval dat de bij het onteigeningsbesluit aangewezen eigenaar is overleden, art. 20 lid 3 in verbinding met lid 1 Onteigeningswet bepaalt dat het geding wordt gevoerd tegen een op verzoek en op kosten van de onteigenende partij te benoemen derde. Uit deze wetsartikelen volgt dat de derde dient te zijn benoemd, voordat met het onteigeningsgeding (tegen die derde als formele procespartij) wordt aangevangen. De onteigeningsprocedure voorziet niet in de mogelijkheid tot benoeming van een derde, nádat het geding is aangevangen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os