blog

  Overheidsgelieerde ondernemingen met expansiedrang opgelet!

  Elise Zeelenberg Publicatiedatum: 28 december 2016 Laatste update: 23 april 2021
  Afbeelding voor Overheidsgelieerde ondernemingen met expansiedrang opgelet!

  Overheidsgelieerde ondernemingen – zoals bijvoorbeeld verzelfstandigde gemeentelijke afvalbedrijven – hebben vaak een business case die grotendeels is gebaseerd op opdrachten op grond van de zogenaamde inbestedingsuitzondering. Op het moment dat die ondernemingen hun dienstverlening willen gaan uitbreiden naar, bijvoorbeeld, andere gemeenten, kan het beroep op de inbestedingsuitzondering – en daarmee de oorspronkelijke business case – onder druk komen te staan.

  Korte uitleg van de inbestedingsuitzondering

  De inbestedingsuitzondering – ook wel de quasi-inhouse uitzondering genoemd – gaat over de situatie dat een overheidsinstantie opdracht verleent aan een entiteit die weliswaar zelfstandig is, maar die wel sterk verbonden is aan diezelfde overheidsinstantie. Die verbondenheid moet zo sterk zijn dat gezegd kan worden dat de overheidsinstantie toezicht houdt op de entiteit “als op haar eigen diensten” (het toezichtcriterium). Daarnaast moet de entiteit 80% van haar activiteiten uitvoeren voor de overheidsinstantie of overheidsinstanties die toezicht op haar houden (het merendeelcriterium). Deze inbestedingsuitzondering wordt vaak toegepast in de relatie tussen een gemeente en haar (verzelfstandigde) sociaal werkbedrijf. Ook zien we de toepassing van de inbestedingsuitzondering veel voorkomen in de afvalsector, bijvoorbeeld in de vorm van een door meerdere gemeenten gezamenlijk opgerichte afvalinzamelaar die het huishoudelijk afval in de betreffende gemeenten inzamelt.

  Om bij het voorbeeld van een door gemeenten opgerichte afvalinzamelaar te blijven; daarbij kan de wens ontstaan om de dienstverlening uit te breiden naar andere (buur)gemeenten. Vaak willen die buurgemeenten dan echter niet direct aandeelhouder worden van de afvalinzamelaar, maar willen zij eerst een (test)periode alleen maar dienstverlening van de afvalinzamelaar afnemen om over en weer te kijken of het bevalt. Dat is mogelijk op grond van de zogenaamde alleenrechtuitzondering.

  Overheden die geen aandeelhouder zijn, zijn ‘derden’

  Als de afvalinzamelaar inderdaad gaat inzamelen voor een (buur)gemeente die geen aandeelhouder van haar is, rijst de vraag hoe zich dit verhoudt tot het merendeelcriterium van de inbestedingsuitzondering: telt de inzameling voor de buurgemeente mee in de 80% of juist niet? In een recent arrest heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt dat de inzameling voor de buurgemeente niet meetelt in de 80%. Werkzaamheden voor een overheidsinstantie die geen aandeelhouder is, zijn werkzaamheden voor derden, zo oordeelt het Hof.

  Verwateren 80% door werkzaamheden voor overheden die geen aandeelhouder zijn!

  Dit arrest is van belang voor alle overheid gelieerde ondernemingen. Op het moment dat zij extra opdrachten verwerven van andere, niet aandeelhoudende, overheidsinstanties kan dat de basis van hun business case om zeep helpen. Daarmee komt dan namelijk het voldoen aan het merendeelcriterium (80% van de werkzaamheden verrichten voor de overheidsinstantie(s) die toezicht op haar houden) van de inbestedingsuitzondering onder druk te staan. Het concrete gevaar hiervan is dat de eigen aandeelhouders op enig moment geen beroep meer kunnen doen op de inbestedingsuitzondering om opdrachten rechtstreeks te plaatsen bij de onderneming, maar deze opdrachten moeten aanbesteden. Het is dus van groot belang om bij het verwerven van opdrachten voor niet-aandeelhoudende partijen de verhouding tot de werkzaamheden voor de aandeelhouders scherp in de gaten te houden, ook als het daarbij gaat om het verwerven van opdrachten van andere overheidsinstanties.

  Wil je meer weten over de (on)mogelijkheden van de inbestedingsuitzondering of heb je een vraag over een aanbesteding, neem dan contact op met Elise Zeelenberg of Roel Snel.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os