blog

  Precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft

  Anne van Wijk-Driessen
  Anne van Wijk-Driessen Publicatiedatum: 14 juli 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft

  Als het aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ligt, wordt de precariobelasting voor nutsnetwerken afgeschaft. De minister heeft een wetsvoorstel, waarin dit is vastgelegd, naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Precariobelasting

  Gemeenten heffen precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van openbare grond. De precariobelasting wordt specifiek geheven voor het plaatsen van voorwerpen in, op of boven de openbare grond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn nutsnetwerken, terrassen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames en vlaggen. De minister wil nu dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen voor nutsnetwerken. De precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.

  Doel van afschaffing

  Aan de afschaffing ligt een democratische afweging ten grondslag. De nutsbedrijven berekenen de precariobelasting, die bij hen in rekening wordt gebracht, door aan al hun klanten. Deze klanten wonen vaak in een andere gemeente dan de gemeente die de precariobelasting heft. Door de precariobelasting af te schaffen, wordt een einde gemaakt aan de situatie waarbij burgers meebetalen aan de heffing van precariobelasting door een gemeente waar zij zelf niet wonen en waar zij niet hebben gestemd op de gemeenteraad.

  Overgangsrecht

  Uitsluitend gemeenten, die vorig jaar inkomsten vanuit de precariobelasting ontvingen, mogen nog tien jaar precariobelasting heffen. Bovendien mogen deze gemeenten hun tarieven niet verhogen. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer gemeenten precariobelasting op nutsnetwerken gaan heffen en dat de tarieven verder stijgen.

  Tot slot

  Er zijn alternatieven voor het verhalen van kosten. Zo werken sommige gemeenten bijvoorbeeld met een vergunningstelsel voor kabels en leidingen. Daarnaast kan in een privaatrechtelijke overeenkomst een vergoeding voor het gebruik van de openbare grond overeen worden gekomen.

  Wilt u meer weten over de afschaffing van precariobelasting voor nutsnetwerken of over de mogelijke alternatieven? Neem dan contact met ons op

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans