blog

  Tijdelijke verhuur van woonruimte

  Marieke Thijssen
  Marieke Thijssen Publicatiedatum: 23 juni 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Tijdelijke verhuur van woonruimte

  Op 1 juli 2016 verandert het huurrecht voor woonruimte. Op die dag treedt de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking. De mogelijkheden om woonruimte tijdelijk te verhuren, worden daardoor drastisch verruimd. Wat moet je over de wet weten?

  Zelfstandige of onzelfstandige woning

  Op grond van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 wordt het mogelijk een zelfstandige woning voor (maximaal) twee jaar te verhuren zonder dat de huurder een beroep op huurbescherming kan doen. Dat betekent dat de huurder de woning na het verstrijken van (maximaal) twee jaar moet ontruimen. Zie ook mijn blog ‘Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur in zicht’.Voor een onzelfstandige woning wordt het zelfs mogelijk een woning voor (maximaal) vijf jaar te verhuren. Alleen sociale huurwoningen van woningcorporaties kunnen niet tijdelijk verhuurd worden.

  Duur

  De verhuurder die een woning tijdelijk wil verhuren, kan dat voor maximaal twee of vijf jaar doen. Kiest de verhuurder ervoor om voor twee of vijf jaar te verhuren, dan moet hij erop bedacht zijn dat hij niet vóór het verstrijken van die twee of vijf jaar van de huurder af kan. Voor de huurder geldt dat niet. De huurder kan de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds opzeggen. Kiest de verhuurder ervoor om voor minder dan twee of vijf jaar te verhuren, bijvoorbeeld voor één jaar, dan moet hij erop bedacht zijn dat de huurovereenkomst na het verstrijken daarvan voor onbepaalde duur doorloopt. De huurovereenkomst kan dan dus niet nogmaals voor (bijvoorbeeld) een jaar worden aangegaan.

  Geen opzegging, wel mededeling

  De verhuurder dient vóór het verstrijken van de duur van maximaal twee respectievelijk maximaal vijf jaar waarvoor de woning wordt verhuurd, de huurder een schriftelijke mededeling te doen over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt de huurovereenkomst na het verstrijken van de twee of vijf jaar voor onbepaalde duur door. De huurder geniet dan huurbescherming.

  Huurprijs onder het puntensysteem

  De verhuurder zou de mogelijkheid van tijdelijke verhuur kunnen misbruiken door de verhuur te beëindigen als de huurder de aanvangshuurprijs laat toetsen door de huurcommissie. De huurder dient dat binnen zes maanden na het ingaan van de verhuur te laten doen. Om dergelijk misbruik te voorkomen, is aan artikel 7:249 lid 2 BW toegevoegd dat bij tijdelijke verhuur van een zelfstandige woning, de huurder tot zes maanden na afloop van de verhuur de huurcommissie nog kan verzoeken om de redelijkheid van de huurprijs te laten toetsen. Komt de huurcommissie tot de conclusie dat de huurprijs volgens het puntensysteem (WWS) te hoog is, dan geldt alsnog een lagere huurprijs.

  Verhuur van sloopwoningen door gemeenten niet meer mogelijk

  Gemeenten opgelet! De mogelijkheid om sloopwoningen te verhuren, vervalt met ingang van 1 juli 2016. Artikel 7:232 lid 4 BW vervalt namelijk met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015.

  Meer weten?

  De Wet doorstroming huurmarkt 2015 wijzigt het huurrecht voor woonruimte op meer punten. Zo bevat de wet een uitbreiding van de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ voor speciale doelgroepen. Daar zullen wij in een volgende blog aandacht aan besteden. Kun je daar niet op wachten? Of wil je weten hoe je een huurovereenkomst op de Wet doorstroming huurmarkt 2015 kunt laten aansluiten? Neem dan contact op of lees het artikel dat ik samen met Anne van Wijk heb geschreven voor het tijdschrift Huurrecht in Praktijk.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Claudia Lap