blog

  Update herziening Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017

  Luuk Gerritsen
  Luuk Gerritsen Publicatiedatum: 13 april 2017
  Afbeelding voor Update herziening Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017
  Op 1 juli 2017 zal de herziene Ladder duurzame verstedelijking in werking treden. Door middel van deze blog breng ik in dat verband het persbericht ‘Kabinet versimpelt efficiënt gebruik’ dat op 13 april 2017 op www.rijksoverheid.nl verscheen onder jouw aandacht. Klik op deze link om het persbericht te raadplegen.
  Uit het persbericht blijkt dat de ministerraad op voorstel van Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de tekst van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Ladder duurzame verstedelijking) te wijzigen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de mogelijkheid tot het doorschuiven van de Laddertoets naar een later moment bij uitwerkings- of wijzigingsplannen. In de gewijzigde Ladder zal bovendien alleen bij ontwikkelingen buiten stedelijk gebied een uitgebreide motivering met betrekking tot de behoefte aan de ontwikkeling nodig zijn. Volgens de minister sluit de herziene Ladder beter aan bij de praktijk, is deze vereenvoudigd en daarmee effectiever. Met de herziene Ladder versimpelt het kabinet efficiënt gebruik van de ruimte, aldus de titel van het persbericht.
  Zodra de tekst van de herziene Ladder is gepubliceerd, zal ik in een volgend blog (uitgebreid) ingaan op de inhoudelijke wijzigingen van de Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017 en de gevolgen daarvan voor de (ontwikkelings)praktijk.
  Neem voor meer informatie gerust contact met mij op. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams