blog

  Verkrijging van onroerende zaken door verjaring : wat gemeenten moeten doen

  Anne van Wijk-Driessen
  Anne van Wijk-Driessen Publicatiedatum: 9 mei 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Verkrijging van onroerende zaken door verjaring : wat gemeenten moeten doen

  Gemeenten krijgen regelmatig te maken met burgers die grond van de gemeente in gebruik hebben zonder dat zij daarvan de eigenaar zijn, die niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wat kan en mag een gemeente in zo’n situatie dan doen?

  Feiten in kaart brengen

  Als een burger claimt door verjaring eigenaar te zijn geworden van gemeentegrond, dan moet de gemeente eerste de feiten in kaart brengen. Hoe lang maken de burger en zijn rechtsvoorgangers al gebruik van de gemeentegrond? Is dit gebruik op een (mondelinge) overeenkomst gebaseerd? Als het gebruik is gebaseerd op bijvoorbeeld een huur- of bruikleenovereenkomst staat namelijk vast dat er sprake is van houderschap en kan er van verjaring geen sprake zijn. Voor verjaring is namelijk bezit vereist.

  Motivering vragen en beoordelen

  Het is daarnaast verstandig om de burger te vragen waarom hij van mening is dat er sprake is van verjaring. De burger kan met alle middelen, zoals foto’s en verklaringen, bewijzen dat er sprake is van verjaring. Vervolgens kan de gemeente dan beoordelen (al dan niet in overleg met een advocaat) of het beroep op verjaring van de burger opgaat.

  Sommeren

  Als de gemeente tot de conclusie komt dat het beroep op verjaring niet opgaat, kan de gemeente dit aan de burger mededelen. De gemeente kan de burger ook sommeren om de gemeentegrond (vrijwillig) te ontruimen.

  Ontruimen: titel nodig

  Als de burger niet aan de sommatie voldoet, kan de gemeente niet zelf tot ontruiming van de gemeentegrond overgaan. De gemeente heeft voor de ontruiming een titel nodig. Als de gemeente zonder titel tot ontruiming overgaat, pleegt de gemeente eigenrichting (en handelt zij onrechtmatig).

  Civiele procedure

  Om een ontruimingstitel te krijgen, kan de gemeente een civiele procedure starten bij waarin zij vordert dat de burger de gemeentegrond ontruimt.

  Bestuursdwang toepassen

  In sommige gevallen kan de gemeente tot ontruiming overgaan door bestuursdwang toe te passen. Dit is echter uitsluitend mogelijk indien het gebruik van de gemeentegrond door de burger in strijd is met het bestemmingsplan of de apv.

  Schakel een deskundige in

  Als een gemeente wordt geconfronteerd met een burger die claimt door verjaring eigenaar te zijn geworden van gemeentegrond, is het zaak dat de gemeente snel in kaart brengt of er inderdaad sprake is van verjaring en vervolgens (met behulp van een advocaat) actie onderneemt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Dianne Jennissen