blog

  Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte in zicht

  Marieke Thijssen
  Marieke Thijssen Publicatiedatum: 2 mei 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte in zicht

  Ik word regelmatig gebeld over het volgende. De verhuurder heeft een woning tijdelijk verhuurd, bijvoorbeeld voor één jaar. De huurder weigert daarna te vertrekken en doet een beroep op huurbescherming. De verhuurder kan zijn oren niet geloven. Afspraak is toch afspraak?

  Huurbescherming

  Ik moet de verhuurder meestal teleurstellen. Afspraak is in het huurrecht niet altijd afspraak. De huurder geniet in het huurrecht de nodige bescherming. Dat betekent (onder andere) dat de verhuurder de huurovereenkomst alleen op kan zeggen met inachtneming van de in de wet genoemde termijnen en op één van de in de wet genoemde gronden. Die gronden zijn beperkt (zo vormt verkoop vaan de woning geen reden om op te zeggen). Als de huurder niet met de opzegging instemt, zit er voor de verhuurder niets anders op dan de gang naar de kantonrechter te maken. Die bepaalt dan of de verhuurder de huurovereenkomst op goede grond heeft opgezegd. Alleen dan hoeft de huurder de woning te ontruimen. De gedachte achter deze zogenaamde huurbescherming is dat een huurder van een woning niet zomaar op straat mag komen te staan. Ook niet als partijen dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

  Meer flexibiliteit

  De huurbescherming is sinds de kredietcrisis aan inflatie onderhevig. In de praktijk bestaat sindsdien in toenemende mate behoefte aan flexibiliteit en dus aan mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zonder dat de huurder zich op huurbescherming kan beroepen. Vóór de crisis bood het huurrecht slechts een handjevol mogelijkheden voor tijdelijke verhuur (zoals bijvoorbeeld verhuur op basis van de Leegstandwet).

  Tijdelijke verhuur

  Daar komt nu verandering in. De Eerste Kamer heeft in april 2016 de Wet doorstroming huurmarkt 2015 aangenomen. Op grond daarvan wordt het (onder andere) mogelijk een zelfstandige woning voor (maximaal) twee jaar te verhuren zonder dat de huurder een beroep op huurbescherming toekomt. Anders gezegd, de huurder moet de woning na het verstrijken van (maximaal) twee jaar ontruimen. Voor een onzelfstandige woning wordt het zelfs mogelijk een woning voor (maximaal) vijf jaar te verhuren. Voorwaarde is wel dat de verhuurder vóór het verstrijken van de twee respectievelijk vijf jaar waarvoor de woning is verhuurd, de huurder een schriftelijke mededeling doet over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

  Afspraak is afspraak!

  De verwachting is dat de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in de zomer in werking treedt. Uiteraard lees je het op deze blog zodra dat het geval is. Je leest dan ook wat je in de huurovereenkomst op moet nemen om er voor te zorgen dat afspraak ook echt afspraak is.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot