blog

  Voorgenomen wijzigingen ladder duurzame verstedelijking bekend!

  Luuk Gerritsen
  Luuk Gerritsen Publicatiedatum: 23 juni 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Voorgenomen wijzigingen ladder duurzame verstedelijking bekend!

  Op 23 juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Kamer geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen van de ladder voor duurzame verstedelijking. Het ontwerp van het wijzigingsvoorstel, zoals dat ook ter consultatie wordt gelegd, is bij de Kamerbrief gevoegd. Klik op deze link om de Kamerbrief en het ontwerp van het wijzigingsvoorstel te raadplegen.

  Met de aanpassing van de ladder wil de minister blijkens de Kamerbrief zorgen voor een oplossing voor de in de praktijk ervaren knelpunten (zie daarover de brief van de minister van 23 november 2015) en tegelijkertijd de doeltreffendheid van het instrument behouden. Het resultaat is een sterk vereenvoudigde tekst, die eenvoudiger is in de toepassing, minder onderzoekslasten met zich meebrengt en desondanks doeltreffend is, aldus de minister.

  De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:

  • Ten eerste een vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke treden van de Ladder en het schrappen van zinsneden die bij nader inzien beter thuis horen in een toelichting of de Handreiking.
  • Ten tweede wordt de uitgebreide Laddermotivering beperkt tot de nieuwe stedelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied.
  • Tevens wordt het in de praktijk als lastig ervaren begrip “actuele regionale behoefte” vervangen door het eenvoudiger begrip “behoefte”.
  • Tot slot wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, waarmee het mogelijk wordt een dubbele Laddertoets bij flexibele planvorming te voorkomen.

  De Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking zal geheel herzien worden. Tevens wordt een helpdesk ingesteld als onderdeel van een breder communicatietraject van de herziene ladder.

  Het streven is om de herziene ladder in 2017 in werking te laten treden.

  Meer weten over de wijzigingen van de ladder voor duurzame verstedelijking en de gevolgen daarvan voor de praktijk? Kom naar ons seminar van donderdag 21 juli 2016. Ook de Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet die op 1 juli 2016 voor internetconsultatie zal worden vrijgegeven komen tijdens dit seminar aan bod. Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 juli 2016 via deze link.

   

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Mark Perlot