blog

  Voorlopige gunningsbeslissing toch definitief?

  Roel Snel Publicatiedatum: 20 december 2016 Laatste update: 20 januari 2021
  Afbeelding voor Voorlopige gunningsbeslissing toch definitief?

  Soms kom je als advocaat in de jurisprudentie een zaak tegen waarvan je direct denkt: ‘heb ik dit nu al die tijd verkeerd begrepen?’. Bij een tweetal uitspraken van de Haagse voorzieningenrechter op 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11210 en ECLI:NL:RBDHA:2016:11209 bekroop mij dat gevoel.

  Terugkomen op gunningsvoornemen in dit geval niet toegestaan

  Beide zaken draaien om de vraag of een aanbestedende dienst nog terug kan (mag) komen op een eerder geuite voorlopige gunningsbeslissing. Ik ging (en ga, daarover straks meer) ervan uit dat dit (vrijwel) altijd mogelijk is en zeker als sprake is van een (alsnog) gebleken ongeldigheid van de voorlopige winnaar. De voorzieningenrechter oordeelt in deze zaak echter anders en acht het niet toegestaan dat de aanbestedende dienst, ondanks gebleken ongeldigheid in de inschrijving van de winnende inschrijver, terugkomt op haar gunningsvoornemen.

  Oneens met (juridische) redenering

  Vanwege deze erg verrassende uitkomst ben ik opnieuw in de literatuur en jurisprudentie gaan grasduinen. Conclusie? Hoewel ik in dit zeer specifieke geval de uitslag best kan volgen – de aanbestedende dienst heeft hier wel erg bijzonder gehandeld – ben ik het met de (juridische) redenering van de voorzieningenrechter niet eens. Hierover schreef ik samen met mijn collega Elise Zeelenberg daarom een uitgebreid artikel in de Tendernieuwsbrief.

  Risico op ongelijkheid en/of willekeur

  Van belang is daarbij dat het oordeel van de voorzieningenrechter in deze kwestie – namelijk dat in sommige gevallen ook bij een gebleken ongeldigheid toch gewoon aan de betreffende inschrijver moet worden gegund – de deur wagenwijd open zet voor het willekeurig toestaan van herstel van gebreken c.q. willekeurige toepassing van uitsluitingsgronden door een aanbestedende dienst, omdat zij daar later toch niet op terug mag (kan) terugkomen. Dit lijkt mij een erg onwenselijke situatie. Van belang is daarom om zowel als inschrijver als als aanbestedende dienst te onthouden dat een aanbestedende dienst – gelet op bestendige jurisprudentie – wel degelijk mag terugkomen op een eerder geuit voorlopige gunningsbeslissing, als later blijkt dat er toch sprake is van een ongeldigheid.

  Meer weten?

  Wil je weten of je terug kunt komen van de door jou genomen voorlopige gunningsbeslissing, of wil je eens van gedachten wisselen over een aanbestedingsrechtelijke vraag die jou bezighoudt? Neem dan contact op met Elise Zeelenberg.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert