Branches

Bouw

De bouwbranche heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad. Er zal ook nog wel wat tijd overheen gaan voordat de bouw weer spek op de botten heeft. Maar de kentering is ingezet. De opdrachten nemen toe, de orderportefeuilles raken weer voor langere termijn gevuld. Aannemers én opdrachtgevers onderkennen meer en meer de nadelen van het klassieke prijsvechten. Kwaliteit en ‘voor een dubbeltje op de eerste rang’ gaan nu eenmaal slecht samen.

Dat is allemaal goed voor de bouw en goed voor de Nederlandse economie.

Het volstaat in de bouw niet meer alleen het werk goed tot stand te brengen. De behoefte aan het werk en de kwaliteit ervan verdienen ook veel aandacht. Er zijn nieuwe ‘tools’ die daarbij helpen (BIM) en er komt wetgeving die daartoe aanzet (Wet kwaliteitsborging).

Het nieuwe bouwen kenmerkt zich door meer oog voor verantwoordelijkheden. Welke risico’s kunnen zich voordoen? Kan het beter, functioneler? Welk project neem ik wel en niet aan? Daardoor is het steeds belangrijker tijdig aandacht te schenken aan de contractuele kant van het project. Er wordt niet voor niets over gesproken dat UAV en UAV-GC aan vernieuwing toe zijn.

Als u wilt weten wat er met een goed contract te winnen én te voorkomen valt, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van de bouwspecialisten van Hekkelman.

Zij zijn vertrouwd met uw branche.

Gerelateerde personen 23

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat.  Zij is gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. De dynamiek van het aanbestedingsrecht blijft Elise boeien. Geen lang slepend…

Aanbestedingen

Meer

Luuk Gerritsen

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke o…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Planschade - nadeelcompensatie, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Meer

Richard van Breevoort

Richard van Breevoort

Advocaat

Richard van Breevoort is advocaat sinds 1991 en heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht, het bouwcontractenrecht en de specifieke bouwvoorwaarden (o.a. UAV-GC, UAV, DNA). Buiten het bou…

Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Projectontwikkeling, Staatssteun

Meer

Merel Copier

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht…

Bestemmingsplan, Bouw, Handhaving, Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Openbare orde en veiligheid

Meer

Wiebe Dijkstra

Wiebe Dijkstra

Notaris

Als notaris richt Wiebe zich op het vakgebied registergoederenrecht. Hierdoor heeft hij een gevarieerde praktijk die onder andere bestaat uit:het opstellen van diverse overeenkomsten, overdracht va…

Koop, Projectontwikkeling, Erfpacht & opstal, Appartementen (splitsing en VvE), Hypotheek, Levering, Gebiedsontwikkeling, Incasso & beslaglegging

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy, Continuïteit in de cloud en escrow, E-commerce, IT, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Intellectuele eigendom, Licenties, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Anne van Wijk-Driessen

Anne van Wijk-Driessen

Advocaat

Anne van Wijk-Driessen houdt zich bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord (huur/verhuur, koop/verkoop, bouw & projectontwikkeling). De afgelopen jaren heeft Anne zich vooral…

Bouw, Algemene voorwaarden, Huur, Contracten, Erfpacht, opstal, Kabels & leidingen, Koop, Kraak & Leegstand, Transformatie, Verjaring

Meer

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende v…

Agrarisch omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Anne-Marie Weersink

Anne-Marie Weersink

Advocaat

Anne-Marie Weersink is ruim 30 jaar advocaat en heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht (o.a. herstructurering en contractenrecht) en insolventierecht. Zij wordt regelmatig door de…

Activa-passiva transactie, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Incasso & beslaglegging

Meer

Auke Klomp

Auke Klomp

Advocaat

Auke Klomp is een echte vastgoedspecialist. Of het nu gaat om de verhuur van bedrijfsonroerend goed, een gebrek aan een bouwwerk, of een contract voor de bouw van een nieuwe school, hij wijst u de …

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid & schade, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Erfpacht & opstal, Geschillen & arbitrage, Huur, Hypotheek, Incasso & beslaglegging, Koop, Levering, Verjaring

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Maarten de Wit

Maarten de Wit

Notaris

Maarten de Wit is sinds 1989 werkzaam bij Hekkelman. De eerste negen jaren had hij een algemene praktijk, maar sinds 1998 houdt hij zich nagenoeg alleen bezig met onroerend goed en alles wat daarme…

Financiering & zekerheid, Klacht - en Tuchtrecht, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Kabels & leidingen, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Transformatie, Verjaring, Gemeenschappelijke regelingen, Onderwijshuisvesting

Meer

Meike van den Heuvel

Meike van den Heuvel

Kandidaat-notaris

Meike is sinds 2011 werkzaam als kandidaat-notaris en sinds 2014 verbonden aan Hekkelman. Ze is gespecialiseerd in het registergoederenrecht. Meike richt zich binnen het vastgoed met name op het be…

Meer

Yasemin Demirci

Yasemin Demirci

Advocaat

Yasemin is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed. Zij houdt zich naast het algemeen bestuurs(proces)recht met name bezig met het omgevingsrecht. Het veelzijdige en dynamische karakter va…

Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Handhaving, Bestemmingsplan, Gebiedsontwikkeling

Meer

Marie-Anna Bullens

Marie-Anna Bullens

Advocaat

Marie-Anna Bullens is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich vooral bezig met het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onteigeningsrecht…

Bestemmingsplan, Bestuurs(proces)recht, Kabels & leidingen, Omgevingsrecht, Onteigening, Planschade - nadeelcompensatie

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Cao-vraagstukken

Meer

Guido Stuyt

Guido Stuyt

Kandidaat-notaris

Als kandidaat-notaris richt Guido zich op het vakgebied onroerend goed. Hij heeft een gevarieerde praktijk die bestaat uit zowel particulier als commercieel onroerend goed. Daarnaast is Guido gespe…

Financiering & zekerheid, Incasso & beslaglegging, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Verjaring, Erfpacht, opstal, Gebiedsontwikkeling, Verjaring

Meer

Caspar Delissen

Caspar Delissen

Advocaat

Caspar Delissen is vasthoudend, maatschappelijk betrokken en heeft bovenal een nieuwsgierige persoonlijkheid. Deze eigenschappen weet Caspar prima in te zetten bij het uitvoeren van zijn werkzaamhe…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsrecht, Planschade - nadeelcompensatie, Natuurbescherming

Meer

Jan van Vulpen

Jan van Vulpen

Advocaat

Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar vervolgens overgestapt naar de advocatuur. Hij is al vele jaren werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich g…

Natuurbescherming, Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Omgevingsrecht, Subsidies, Natuur

Meer

Renske Burgers

Renske Burgers

Advocaat

Renske houdt zich bezig met het civiele vastgoedrecht. Denk hierbij aan de juridische aspecten van (ver)koop, (ver)huur en de bouw van onroerend goed, contracten en algemene voorwaarden. De ta…

Aansprakelijkheid, Algemene voorwaarden, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten, Erfpacht & opstal, Huur, Hypotheek, Koop, Levering, Projectontwikkeling, Verjaring, Privacy

Meer

Anita Serra

Anita Serra

Advocaat

Anita is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Zij adviseert en waar nodig procedeert zij. Betrokkenheid bij de cliënt en streven naar excellentie zijn haar uitgangspunten.A…

Aanbestedingen, Staatssteun, Wet Markt & Overheid

Meer

Marjan Koelemeijer

Marjan Koelemeijer

Advocaat

Marjan voert een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (corporate litigation) en corporate governance. Voor het oplossen van geschillen en het voorkomen…

Aansprakelijkheid & schade, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen, Personenvennootschappen, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance

Meer

Gerelateerde expertisegebieden 8

Arbeidsongevallen

De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is.

Meer

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfst…

Meer

Aansprakelijkheid

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan…

Meer

Aansprakelijkheid

Wie is er verantwoordelijk als een werknemer een ongeluk krijgt op de werkplek? Welke preventieve maatregelen moet ik nemen? Moet ik een melding doen bij de Arbeidsinspectie als mijn werknemer iets…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Wegbeheer - openbare ruimte

Trillingen in een woning, een losse stoeptegel waarover iemand valt, een gevaarlijke kruising waarop een ongeval plaatsvindt, het zijn allemaal situaties waarin de overheid mogelijk aansprakelijk i…

Meer

ZZP/DBA

“Hoe kan ik een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien?” Deze vraag wordt ons regelmatig voorgelegd. Opdrachtgevers zijn voorzichtig vanwege de risico…

Meer