Branches

Duurzame projecten

Welke rechtsvorm past het beste bij ons project en hoe kan ik dit optimaal financieren, nu en in de toekomst? Mijn project past niet in het bestemmingsplan, welke oplossingen zijn er? Hoe kunnen we de dialoog met omwonenden het beste inkleden zonder hierbij vertraging op te lopen? Onze windturbines zijn verouderd en moeten vervangen worden, waar moeten wij op letten? Welke garanties moeten we met leveranciers inbouwen om er zeker van te zijn dat ons project niet in gevaar kan komen? Kunnen we onze technologie beschermen tegen gebruik door anderen?

Dit zijn maar enkele voorbeelden van vraagstukken die wij voor klanten hebben opgelost.

Wij hebben alle expertise in huis om uw duurzame projecten van idee tot oplevering mogelijk te maken. Wij bieden juridische ondersteuning en begeleiding bij:

  • omgevingsrechtelijke vraagstukken die kunnen spelen bij (onder andere) bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
  • samenwerkingsverbanden en contracten
  • (project)financiering en zekerheden
  • subsidierechtelijke vraagstukken
  • bescherming van idee en technologie 

Wij hebben brede én specialistische ervaring met alle voorkomende vraagstukken van projecten op (onder meer) het gebied van solar, windenergie, biomassa, ecoparken, duurzaam bouwen, en warmte-koude-opslag.

Welk soort duurzaam project u ook wenst te ontwikkelen en tegen welke kwestie u ook aanloopt, we hebben het team van specialisten in huis dat u snel met kennis en kunde bijstaat.

Gerelateerde personen 21

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat.  Zij is gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. De dynamiek van het aanbestedingsrecht blijft Elise boeien. Geen lang slepend…

Aanbestedingen

Meer

Roland van Mourik

Roland van Mourik

Notaris

De notariële praktijk bij Hekkelman is veeleisend, uitdagend en divers. Als notaris heeft Roland van Mourik een focus op de ondernemer. Het denken als ondernemer is daarbij een onmisbare factor. H…

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Luuk Gerritsen

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke o…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Planschade - nadeelcompensatie, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Meer

Paul Bodden

Paul Bodden

Advocaat

Paul is advocaat sinds 2003. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Bij Hekkelman is hij één van de partners. De werkzaamheden van Paul beper…

Agrarisch omgevingsrecht, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Wiebe Dijkstra

Wiebe Dijkstra

Notaris

Als notaris richt Wiebe zich op het vakgebied registergoederenrecht. Hierdoor heeft hij een gevarieerde praktijk die onder andere bestaat uit:het opstellen van diverse overeenkomsten, overdracht va…

Koop, Projectontwikkeling, Erfpacht & opstal, Appartementen (splitsing en VvE), Hypotheek, Levering, Gebiedsontwikkeling, Incasso & beslaglegging

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Judith Schröder

Judith Schröder

Advocaat

Judith Schröder is pragmatisch en recht voor de raap. "Mijn klanten willen gewoon een helder antwoord en de kortste route naar een oplossing. Dat past goed bij mij." Judith is gespecialiseerd in b…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Meer

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende v…

Agrarisch omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Auke Klomp

Auke Klomp

Advocaat

Auke Klomp is een echte vastgoedspecialist. Of het nu gaat om de verhuur van bedrijfsonroerend goed, een gebrek aan een bouwwerk, of een contract voor de bouw van een nieuwe school, hij wijst u de …

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid & schade, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Erfpacht & opstal, Geschillen & arbitrage, Huur, Hypotheek, Incasso & beslaglegging, Koop, Levering, Verjaring

Meer

Richard van Breevoort

Richard van Breevoort

Advocaat

Richard van Breevoort is advocaat sinds 1991 en heeft zich gespecialiseerd in het civiele bouwrecht, het bouwcontractenrecht en de specifieke bouwvoorwaarden (o.a. UAV-GC, UAV, DNA). Buiten het bou…

Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Projectontwikkeling, Staatssteun

Meer

Tycho Lam

Tycho Lam

Advocaat

Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder me…

Omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Staatssteun, Natuurbescherming, Aansprakelijkheid

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Marie-Anna Bullens

Marie-Anna Bullens

Advocaat

Marie-Anna Bullens is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich vooral bezig met het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met onteigeningsrecht…

Bestemmingsplan, Bestuurs(proces)recht, Kabels & leidingen, Omgevingsrecht, Onteigening, Planschade - nadeelcompensatie

Meer

Caspar Delissen

Caspar Delissen

Advocaat

Caspar Delissen is vasthoudend, maatschappelijk betrokken en heeft bovenal een nieuwsgierige persoonlijkheid. Deze eigenschappen weet Caspar prima in te zetten bij het uitvoeren van zijn werkzaamhe…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Omgevingsrecht, Planschade - nadeelcompensatie, Natuurbescherming

Meer

Jan van Vulpen

Jan van Vulpen

Advocaat

Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar vervolgens overgestapt naar de advocatuur. Hij is al vele jaren werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich g…

Natuurbescherming, Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Omgevingsrecht, Subsidies, Natuur

Meer

Tom van der Ven

Tom van der Ven

Advocaat

Tom van der Ven is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en is sinds begin 2016 verbonden aan de sectie Onderneming & organisatie van Hekkelman. Zijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlope…

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Rechtspersonen, Faillissementen & Surseances van betaling, Intellectuele eigendom

Meer

Anita Serra

Anita Serra

Advocaat

Anita is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Zij adviseert en waar nodig procedeert zij. Betrokkenheid bij de cliënt en streven naar excellentie zijn haar uitgangspunten.A…

Aanbestedingen, Staatssteun, Wet Markt & Overheid

Meer

Yasemin Demirci

Yasemin Demirci

Advocaat

Yasemin is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed. Zij houdt zich naast het algemeen bestuurs(proces)recht met name bezig met het omgevingsrecht. Het veelzijdige en dynamische karakter va…

Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Handhaving, Bestemmingsplan, Gebiedsontwikkeling

Meer

Ruud Berndsen

Ruud Berndsen

Advocaat

Binnen de sectie onderneming & organisatie houdt Ruud zich onder andere bezig met vraagstukken die spelen rondom contracteren, beslag, executie en zekerheden.Daarnaast legt Ruud zich toe op het in…

Aansprakelijkheid & schade, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Incasso & beslaglegging, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Intellectuele eigendom, Intellectuele eigendom

Meer

Gerelateerde publicaties 2

Creatief met aandelen

1 februari 2019 Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV wetgeving) kent het BV-recht de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. In combinatie met de reeds bestaande soorten aandelen biedt dat vo…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen, Bv, Financiering, Ondernemers

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

AVG omvat meer dan gedacht

1 november 2018 Bij alle tot personen herleidbare data moet worden voldaan aan de privacyregelgeving. "Bedrijven blijken de plank nogal eens mis te slaan, waar het die link aangaat," weet Monique Hennekens, advoca…

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Ap, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Ondernemers, Privacy

Expertisegebieden: Privacy, Privacy compliance, Privacy binnen de afvalbranche

Gerelateerde expertisegebieden 7

Publiek-Private samenwerking

Woningen ontwikkelen? Een multifunctioneel gebouw, een bedrijventerrein of een locatie voor perifere of grootschalige detailhandel, of een infrastructureel project realiseren? Er zijn meerdere mani…

Meer

Gemeentewet

De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders …

Meer

Bedrijfsopvolging

Wie een bedrijf heeft, zal dit ooit overdoen aan een ander. Tenzij de stekker eruit gaat… Vaak bestaat de wens een bedrijfsopvolger te vinden. Maakt u onderneming klaar voor verkoop aan een derde…

Meer

Rechtspersonen

Wat is een rechtspersoon? Anders dan een natuurlijke persoon is een rechtspersoon een abstract begrip. Een natuurlijk persoon bestaat fysiek, een rechtspersoon 'slechts' in ons hoofd. Toch worden z…

Meer

Fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is een overeenkomst tussen een beheerder, een bewaarder en de (economisch) gerechtigden. Hiermee wordt het vermogen van de (economisch) gerechtigden te naam gesteld v…

Meer

Alimentatie

Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn belangrijke onderwerpen bij een scheiding, zeker omdat de berekening hiervan ingewikkeld is en de uitkomst langdurige gevolgen heeft. Goede advisering i…

Meer

Volksgezondheid

Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico's van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Er …

Meer

Gerelateerde blogartikelen 5

De taalkundige uitleg van een contract afdwingen

12 juli 2018 Het sluiten van contracten is onlosmakelijk verbonden met ondernemen. Als er een geschil over een contract ontstaat, geven contractspartijen vaak ieder een andere uitleg aan een bepaling in het con…

Meer

ZZP-contracten voorleggen: goed idee of kansloos?

8 september 2016 Sinds 1 mei 2016 kun je als zzp'er en opdrachtgever jouw contract voorleggen aan de Belastingdienst. Wordt het contract goedgekeurd, dan wordt de zzp'er niet beschouwd als werknemer en hoef je als …

Meer

Overname op 1 pagina?!

20 juli 2016 Vaak word ik pas ingeschakeld bij een overname op het moment dat de deal op hoofdlijnen akkoord is en dat het 'alleen nog even moet worden uitgewerkt en opgeschreven'. In de praktijk duurt 'even' v…

Meer

Borg als vriendendienst “Een goed idee?”

30 mei 2016 Als een financiering wordt verstrekt, verlangt de kredietverstrekker in het algemeen zekerheid voor de terugbetaling van het verleende krediet. De financier vraagt regelmatig een borgtocht als extr…

Meer

Wereldveroveraars in de startblokken

20 april 2016 In september 2015 werden tien internationale Digital Health startups geselecteerd voor deelname aan Rockstart, ‘the Global Startup Machine’. In 150 dagen stoomde dit bijzondere programma de uit…

Meer