Branches

IT & technologie

Iedere ontwikkeling in de IT en technologie roept juridische vragen op. Hoe kan ik het beste mijn know-how, uitvinding of product beschermen en exploiteren? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Hoe moet ik rekening houden met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens? Welke contracten zijn er nodig? Wat als het project teveel uitloopt of mislukt? Wat als een specialistische leverancier failliet gaat?

De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Ondernemers binnen de sector IT & technologie hebben voortdurend te maken met innovaties, veeleisende klanten, grote concurrentie en complexe wet- en regelgeving. Binnen deze dynamische omgeving kunnen wij u helpen met pragmatisch advies over de juridische aspecten van bijvoorbeeld e-commerce, internet of things en technologische innovaties in de landbouw en de zorg.

Onze expertise

De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen met het bepalen van de strategie voor uw intellectuele eigendom en het opstellen of toetsen van overeenkomsten, zoals ontwikkel-, samenwerkings-, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. We adviseren zowel IT-leveranciers als IT-afnemers, waaronder (semi)overheden bij de contractuele aspecten en mogelijke geschillen in diverse IT-projecten .

Iedere innovatie waarbij persoonsgegevens worden verwerkt moet voldoen aan de privacyregelgeving. Wij kunnen u onder meer adviseren over privacy compliance, de beveiliging van persoonsgegevens, de meldplicht datalekken, uw informatieplichten en het recht op inzage.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Gerelateerde personen 10

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Quir Laumans

Quir Laumans

Notaris

Quir Laumans vindt het leuk om ingewikkelde problematiek te vertalen in normaal Nederlands. Te midden van een hoop specialisten waakt hij over de 'helicopterview' die bij een goede advisering niet …

Testament, Erfenis, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Scheiden, Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Verjaring, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Schenking / giften

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy

Meer

Judith Schröder

Judith Schröder

Advocaat

Judith Schröder is pragmatisch en recht voor de raap. "Mijn klanten willen gewoon een helder antwoord en de kortste route naar een oplossing. Dat past goed bij mij." Judith is gespecialiseerd in b…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Medezeggenschap, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Cao-vraagstukken

Meer

Sonja van Maanen

Sonja van Maanen

Advocaat

Sonja van Maanen is sinds 2013 verbonden aan de sectie arbeidsrecht van Hekkelman. De werkzaamheden van Sonja zijn vooral gericht op het arbeidsrecht in brede zin. Hier vallen bijvoorbeeld het opst…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Reorganisatie, Cao-vraagstukken

Meer

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat. Eerst bij Nysingh advocaten en notarissen N.V. in Apeldoorn en vanaf 2008 bij KienhuisHoving N.V. in Enschede, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd i…

Aanbestedingen

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Liesbeth Woolschot

Liesbeth Woolschot

Advocaat

Liesbeth Woolschot houdt zich bezig met onder meer privacy compliance checks bij ondernemingen, gemeenten en andere organisaties, advisering over Privacy & IT en het opstellen van de benodigde …

Contracten & Algemene Voorwaarden, Governance & compliance, Privacy, Rechtspersonen

Meer

Gerelateerde publicaties 1

Gebruik van tekst en foto's op de clubwebsite

1 oktober 2016 Wel eens een foto of stuk tekst van internet gebruikt op de website van de sportvereniging? Dat kan de vereniging een forse boete opleveren. Op de meeste teksten en foto's rusten namelijk auteursre…

Meer

Auteursrecht, Citaatrecht, E-commerce, Hyperlinks, Intellectueel eigendom, Privacy

Expertisegebieden: Privacy

Gerelateerde expertisegebieden 1

Governance & compliance

Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. U moet een bedrijf voeren, maar daarnaast moet u ook voldoen…

Meer

Gerelateerde blogartikelen 5

Porno kijken tijdens werktijd

17 juli 2015 Wist u dat wereldwijd twee derde van de bezoeken aan pornosites vanaf een werkplek wordt gedaan? Ik vond dit bericht (tijdens werktijd) een tijdje geleden op internet, maar heb mijn twijfels over h…

Meer

Privacy op de werkvloer; een update

4 december 2015 Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze blog sta ik stil bij de wijzigingen per 1 januari 2016, de Wet meldplicht datalekken, de uitbreiding boet…

Meer

Met deze check, voorkomt u een datalek

9 februari 2016 Ondernemers die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Perso…

Meer

Huis voor Klokkenluiders

13 mei 2016 Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet treedt (waarschijnlijk) op 1 juli 2016 in werking en heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een…

Meer

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

27 mei 2016 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs beleidsregels over ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen …

Meer

Gerelateerde pagina's 4

Privacy E-Learning

E-Learning over privacy voor Loopbaanbureaus en Mobiliteitscentra.

Meer

Privacy Event videoverslag 3 oktober 2017

Videoverslag Noloc Privacy Event voor Loopbaanbureaus en Mobiliteitscentra van 3 oktober 2017.

Meer

Privacy en Cookies

Hekkelman advocaten en notarissen gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw …

Meer

Privacy E-learning Les 7: Privacy Afspraken

E-Learning over privacy voor Loopbaanbureaus & Mobiliteitscentra. Les 7: Privacy Afspraken

Meer