Branches

IT & technologie

Iedere ontwikkeling in de IT en technologie roept juridische vragen op. Hoe kan ik het beste mijn know-how, uitvinding of product beschermen en exploiteren? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Hoe moet ik rekening houden met privacy en de beveiliging van persoonsgegevens? Welke contracten zijn er nodig? Wat als het project teveel uitloopt of mislukt? Wat als een specialistische leverancier failliet gaat?

De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Ondernemers binnen de sector IT & technologie hebben voortdurend te maken met innovaties, veeleisende klanten, grote concurrentie en complexe wet- en regelgeving. Binnen deze dynamische omgeving kunnen wij u helpen met pragmatisch advies over de juridische aspecten van bijvoorbeeld e-commerce, internet of things en technologische innovaties in de landbouw en de zorg.

Onze expertise

De specialisten van Hekkelman kunnen u helpen met het bepalen van de strategie voor uw intellectuele eigendom en het opstellen of toetsen van overeenkomsten, zoals ontwikkel-, samenwerkings-, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. We adviseren zowel IT-leveranciers als IT-afnemers, waaronder (semi)overheden bij de contractuele aspecten en mogelijke geschillen in diverse IT-projecten .

Iedere innovatie waarbij persoonsgegevens worden verwerkt moet voldoen aan de privacyregelgeving. Wij kunnen u onder meer adviseren over privacy compliance, de beveiliging van persoonsgegevens, de meldplicht datalekken, uw informatieplichten en het recht op inzage.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Gerelateerde personen 13

Elise Zeelenberg

Elise Zeelenberg

Advocaat

Elise Zeelenberg is sinds 2004 advocaat. Eerst bij Nysingh advocaten en notarissen N.V. in Apeldoorn en vanaf 2008 bij KienhuisHoving N.V. in Enschede, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd i…

Aanbestedingen

Meer

Quir Laumans

Quir Laumans

Notaris

Quir Laumans vindt het leuk om ingewikkelde problematiek te vertalen in normaal Nederlands. Te midden van een hoop specialisten waakt hij over de 'helicopterview' die bij een goede advisering niet …

Testament, Erfenis, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Scheiden, Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Verjaring, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Schenking / giften

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy, Continuïteit in de cloud en escrow, E-commerce, IT, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Intellectuele eigendom, Licenties, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Judith Schröder

Judith Schröder

Advocaat

Judith Schröder is pragmatisch en recht voor de raap. "Mijn klanten willen gewoon een helder antwoord en de kortste route naar een oplossing. Dat past goed bij mij." Judith is gespecialiseerd in b…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Cao-vraagstukken

Meer

Liesbeth Woolschot

Liesbeth Woolschot

Advocaat

Liesbeth Woolschot houdt zich bezig met onder meer privacy compliance checks bij ondernemingen, gemeenten en andere organisaties, advisering over Privacy & IT en het opstellen van de benodigde …

Contracten & Algemene Voorwaarden, Governance & compliance, Privacy, Rechtspersonen, E-commerce, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Tom van der Ven

Tom van der Ven

Advocaat

Tom van der Ven is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en is sinds begin 2016 verbonden aan de sectie Onderneming & organisatie van Hekkelman. Zijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlope…

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Rechtspersonen, Faillissementen & Surseances van betaling, Intellectuele eigendom

Meer

Anisa Halilovic

Anisa Halilovic

Kandidaat-notaris

Anisa Halilovic houdt zich als kandidaat-notaris bezig met het ondernemingsrecht. Dat betreft onder andere de oprichting van BV's, stichtingen en verenigingen. Voor Anisa staan de wensen van …

Privacy, Rechtspersonen

Meer

Farah Verbeek

Farah Verbeek

Kandidaat-notaris

Farah houdt zich als kandidaat-notaris ten eerste bezig met het veelzijdige familie- en erfrecht. Dit betreft onder andere het opmaken van (levens)testamenten, samenlevingsovereenkomsten en ve…

Erfenis, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Scheiden, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Testament, Rechtspersonen

Meer

Marjan Koelemeijer

Marjan Koelemeijer

Advocaat

Marjan voert een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (corporate litigation) en corporate governance. Voor het oplossen van geschillen en het voorkomen…

Aansprakelijkheid & schade, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen, Personenvennootschappen, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance

Meer

Gerelateerde publicaties 7

Het boek: 'Privacy in de afvalindustrie'

31 mei 2018 Monique Hennekens overhandigt eerste exemplaar van 'Privacy in de afvalindustrie'Onze privacy advocaat Monique Hennekens heeft op 31 mei het eerste exemplaar van 'Privacy in de afvalindustrie' ove…

Meer

Afval en privacy, Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Privacy

Expertisegebieden: Privacy binnen de afvalbranche

'Nieuwe privacyregelgeving geldt ook bij afvalinzameling'

1 mei 2018 Adresgegevens zijn geen persoonsgegevens en daarom hoeven we niet aan de privacyregelgeving te voldoen. Het is niet de eerste keer dat advocaat Monique Hennekens deze opmerking hoort. "En ik moet d…

Meer

Afval, Afvalbranche, Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Privacy

Expertisegebieden: Privacy binnen de afvalbranche

Exhibitieplicht en inzagerecht: hoe verhoudt zich dat?

1 mei 2018 Om inzage te krijgen in bescheiden of gegevens kan onder meer een beroep worden gedaan op art. 843a Rv, de exhibitieplicht, of op art. 35 Wbp, het inzagerecht. Op beide bepalingen kan gelijktijdig …

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Privacy

Expertisegebieden: Privacy, Privacy compliance

Privacy in de afvalindustrie

18 april 2018 Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Bedrijven in de afvalindustrie hebben tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels in te voeren. Privacy-advoc…

Meer

Afval, Afvalbranche, Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Privacy

Expertisegebieden: Privacy binnen de afvalbranche

Financiële en juridische sector focussen op privacy en automatisering

7 december 2017 De financiële en juridische sector krijgt de komende tijd te maken met twee ingrijpende ontwikkelingen: de nieuwe privacy wetgeving en vergaande automatisering. Vijf direct betrokkenen gingen er o…

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Autoriteit persoonsgegevens, Avg, Bescherming persoonsgegevens, Gdpr, Privacy

Expertisegebieden: IT, Privacy compliance

Dataportabiliteit in de nieuwe privacyregelgeving: wat is dat?

7 december 2017 Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels: de GDPR) in werking. De AVG regelt hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens, ieder gegeven dat …

Meer

Algemene verordening gegevensbescherming, Avg, Dataportabiliteit, Gdpr, Privacy, Privacyregelgeving

Expertisegebieden: Privacy compliance

Gebruik van tekst en foto's op de clubwebsite

1 oktober 2016 Wel eens een foto of stuk tekst van internet gebruikt op de website van de sportvereniging? Dat kan de vereniging een forse boete opleveren. Op de meeste teksten en foto's rusten namelijk auteursre…

Meer

Auteursrecht, Citaatrecht, E-commerce, Hyperlinks, Intellectueel eigendom, Privacy

Expertisegebieden: Privacy

Gerelateerde expertisegebieden 1

Governance & compliance

Het krachtenveld tussen bestuur, toezicht en eigenaren staat enorm in de belangstelling, zowel in de private als (semi-)publieke sector. U moet een bedrijf voeren, maar daarnaast moet u ook voldoen…

Meer

Gerelateerde blogartikelen 5

Porno kijken tijdens werktijd

17 juli 2015 Wist u dat wereldwijd twee derde van de bezoeken aan pornosites vanaf een werkplek wordt gedaan? Ik vond dit bericht (tijdens werktijd) een tijdje geleden op internet, maar heb mijn twijfels over h…

Meer

Privacy op de werkvloer; een update

4 december 2015 Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze blog sta ik stil bij de wijzigingen per 1 januari 2016, de Wet meldplicht datalekken, de uitbreiding boet…

Meer

Met deze check, voorkomt u een datalek

9 februari 2016 Ondernemers die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Perso…

Meer

Huis voor Klokkenluiders

13 mei 2016 Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet treedt (waarschijnlijk) op 1 juli 2016 in werking en heeft tot doel de mogelijkheden tot het melden van een…

Meer

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

27 mei 2016 De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs beleidsregels over ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen …

Meer

Gerelateerde pagina's 4

Privacy E-Learning

E-Learning over privacy voor Loopbaanbureaus en Mobiliteitscentra.

Meer

Privacy Event videoverslag 3 oktober 2017

Videoverslag Noloc Privacy Event voor Loopbaanbureaus en Mobiliteitscentra van 3 oktober 2017.

Meer

Privacy en Cookies

Wij verwerken in het kader van onze juridische dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard …

Meer

Privacy E-learning Les 7: Privacy Afspraken

E-Learning over privacy voor Loopbaanbureaus & Mobiliteitscentra. Les 7: Privacy Afspraken

Meer