Branches

Retail

Het retail-landschap is veranderd. De komst van de webwinkel heeft de fysieke winkel deels verdrongen. Dat heeft niet alleen leegstand van winkels tot gevolg, maar ook ontslagen of zelfs faillissementen. De voorbeelden zijn talrijk.

De veranderingen in de retail-sector brengen risico's met zich mee, maar ook kansen. De retailondernemer die zich zowel in zijn fysieke als in zijn webwinkel weet te onderscheiden, heeft de toekomst. Dat betekent dat het roer soms om moet. Daar kunnen lastige vragen bij komen kijken.

Is het mogelijk de huur van een aantal fysieke locaties te beëindigen? Is het mogelijk een deel van de werknemers te ontslaan? Is het mogelijk de fysieke locatie deels een andere bestemming te geven? Welke regels komen kijken bij de exploitatie van een webwinkel?

De retail-specialisten van Hekkelman kennen de vragen ѐn de antwoorden. Zij adviseren retail-ondernemers, maar ook gemeenten die te maken hebben met leegstand in de winkelstraten.

Onze specialisten adviseren onder andere op het gebied van arbeidsrecht, huur- en vastgoedrecht, leegstand, ruimtelijke ordening, ICT & technologie, privacy, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Kortom, op alle gebieden die voor de retail-sector relevant kunnen zijn.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Gerelateerde personen 18

Marieke Thijssen

Marieke Thijssen

Advocaat

Marieke Thijssen is advocaat sinds 2006. Zij is werkzaam op het gebied van vastgoedrecht en houdt zich in dat verband onder andere bezig met huur/verhuur, bruikleen, koop/verkoop, erfpacht, o…

Huur, Privacy

Meer

Roland van Mourik

Roland van Mourik

Notaris

De notariële praktijk bij Hekkelman is veeleisend, uitdagend en divers. Als notaris heeft Roland van Mourik een focus op de ondernemer. Het denken als ondernemer is daarbij een onmisbare factor. H…

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Luuk Gerritsen

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke o…

Omgevingsrecht, Bestuurs(proces)recht, Projectontwikkeling, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Planschade - nadeelcompensatie

Meer

Manouk Radstaak

Manouk Radstaak

Advocaat

Sinds 2016 is Manouk Radstaak advocaat. Ze houdt zich met name bezig met het civiele vastgoedrecht (huur en verhuur, koop en verkoop), het verbintenissenrecht (contracten en algemene voor…

Aansprakelijkheid, Algemene voorwaarden, Contracten, Huur, Kabels & leidingen, Koop, Kraak & leegstand, Levering, Verjaring

Meer

Merel Copier

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht…

Openbare orde en veiligheid, Bestemmingsplan, Omgevingsrecht, Bestuurs(proces)recht, Handhaving, Bouw

Meer

Quir Laumans

Quir Laumans

Notaris

Quir Laumans vindt het leuk om ingewikkelde problematiek te vertalen in normaal Nederlands. Te midden van een hoop specialisten waakt hij over de 'helicopterview' die bij een goede advisering niet …

Testament, Erfenis, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Scheiden, Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Verjaring, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Schenking / giften

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Privacy, Intellectuele eigendom, IT

Meer

Anne van Wijk-Driessen

Anne van Wijk-Driessen

Advocaat

Anne van Wijk-Driessen houdt zich bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord (huur/verhuur, koop/verkoop, bouw & projectontwikkeling). De afgelopen jaren heeft Anne zich vooral…

Bouw, Algemene voorwaarden, Huur, Contracten, Erfpacht, opstal, Kabels & leidingen, Koop, Kraak & Leegstand, Transformatie, Verjaring

Meer

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Sonja van Maanen

Sonja van Maanen

Advocaat

Sonja van Maanen is sinds 2013 verbonden aan de sectie arbeidsrecht van Hekkelman. De werkzaamheden van Sonja zijn vooral gericht op het arbeidsrecht in brede zin. Hier vallen bijvoorbeeld het opst…

Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsongeschiktheid, Cao-vraagstukken, (Collectief) Ontslagrecht, Concurrentie- en relatiebedingen, Overgang van de onderneming, Reorganisatie, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, ZZP/DBA

Meer

Anne-Marie Weersink

Anne-Marie Weersink

Advocaat

Anne-Marie Weersink is ruim 30 jaar advocaat en heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht (o.a. herstructurering en contractenrecht) en insolventierecht. Zij wordt regelmatig door de…

Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Activa-passiva transactie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen

Meer

Tycho Lam

Tycho Lam

Advocaat

Tycho houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder me…

Aansprakelijkheid, Natuurbescherming, Omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Staatssteun

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Auke Klomp

Auke Klomp

Advocaat

Auke Klomp is een echte vastgoedspecialist. Of het nu gaat om de verhuur van bedrijfsonroerend goed, een gebrek aan een bouwwerk, of een contract voor de bouw van een nieuwe school, hij wijst u de …

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid & schade, Appartementen (splitsing en VvE), Bouw, Contracten & Algemene Voorwaarden, Erfpacht & opstal, Geschillen & arbitrage, Huur, Hypotheek, Incasso & beslaglegging, Koop, Levering, Verjaring

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Bedrijfsopvolging, Rechtspersonen, Bedrijfsovername & fusie, Certificering

Meer

Lex Rutten

Lex Rutten

Advocaat

Lex Rutten werkt al 33 jaar bij Hekkelman en houdt zich naast het arbeidsrecht ook bezig met overeenkomst van opdracht, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Als niche houdt Lex zich…

(Collectief) Ontslagrecht, Aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongevallen, Arbeidsvoorwaarden, Cao-vraagstukken, Concurrentie- en relatiebedingen, Overgang van de onderneming, Reorganisatie, ZZP/DBA, Aansprakelijkheid

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

(Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsvoorwaarden, Cao-vraagstukken, Concurrentie- en relatiebedingen, Medezeggenschap, Overgang van de onderneming, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, ZZP/DBA

Meer

Gerelateerde expertisegebieden 8

Arbeidsongevallen

De gevolgen van een ongeluk op de werkvloer kunnen niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever groot zijn, zeker wanneer er geen goede aansprakelijkheidsverzekering is.

Meer

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Overgang van de onderneming

Overgang van onderneming: over weinig onderwerpen heeft het Europees Hof zich zo vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfst…

Meer

Aansprakelijkheid

Gemeenten en andere decentrale overheden hebben te maken met een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden. Op alle deelterreinen kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor zaken anders gaan…

Meer

IT

IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Iedere organisatie wil (nog) efficiënter werken en klanten worden veeleisender. Als bedrijfsprocessen worden vertraagd door IT problemen kan dat lei…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Wegbeheer - openbare ruimte

Trillingen in een woning, een losse stoeptegel waarover iemand valt, een gevaarlijke kruising waarop een ongeval plaatsvindt, het zijn allemaal situaties waarin de overheid mogelijk aansprakelijk i…

Meer

ZZP/DBA

“Hoe kan ik een zzp’er inschakelen en voorkomen dat hij achteraf als een werknemer wordt gezien?” Deze vraag wordt ons regelmatig voorgelegd. Opdrachtgevers zijn voorzichtig vanwege de risico…

Meer