Branches

Sport & leisure

Het recht reageert in veel gevallen net iets anders op de sport dan op 'gewone' zaken. Dat maakt de sportwereld uniek.

De term Sportrecht betreft ieder juridisch probleem dat met sport te maken heeft. Veel juridische kwesties rond de beoefening en organisatie van sport raken bovendien meerdere rechtsgebieden. Denk daarbij onder andere aan:

Thuis in de sportwereld

Ons team van gespecialiseerde advocaten en notarissen bundelt de kennis en ervaring die nodig is om u degelijk, proactief en praktisch te begeleiden bij sportgerelateerde kwesties. Doordat zij op bestuurlijk niveau of in tuchtcommissies actief zijn bij een sportvereniging of sportbond begrijpen zij hoe de hazen in de sportwereld lopen. Zij weten wat erbij komt kijken als het om winnen gaat en zij begrijpen dat ook emotie vaak een rol speelt. 

Hekkelman Advocaten en Notarissen is bovendien als kantoor al vele jaren betrokken bij, en actief in de sportwereld. Wij hebben ruime ervaring opgebouwd met het adviseren van diverse sportbonden, verenigingen, stichtingen die sportevenementen organiseren en gemeenten, rondom aan de sport gerelateerde onderwerpen. Sinds 2009 zijn wij als adviseur van Sport & Zaken actief.

Heeft u vragen of behoefte aan een verkennend gesprek? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

Gerelateerde personen 12

Roland van Mourik

Roland van Mourik

Notaris

De notariële praktijk bij Hekkelman is veeleisend, uitdagend en divers. Als notaris heeft Roland van Mourik een focus op de ondernemer. Het denken als ondernemer is daarbij een onmisbare factor. H…

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Luuk Gerritsen

Luuk Gerritsen

Advocaat

Luuk is werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en procederen over grote ruimtelijke o…

Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Planschade - nadeelcompensatie, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Meer

Merel Copier

Merel Copier

Advocaat

Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht…

Bestemmingsplan, Bouw, Handhaving, Bestuurs(proces)recht, Omgevingsrecht, Openbare orde en veiligheid

Meer

Rachid Benhadi

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende v…

Agrarisch omgevingsrecht, Gebiedsontwikkeling, Natuurbescherming, Omgevingsrecht

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Eefke Mulder

Eefke Mulder

Advocaat

Eefke staat ondernemers, diverse sportorganisaties en hun bestuurders bij op het gebied van:Schade en aansprakelijkheid (incl. tucht- en klachtzaken voor vrije beroepsbeoefenaars)Samenwerkingsstruc…

Contracten & Algemene Voorwaarden, Bedrijfsovername & fusie, Aansprakelijkheid & schade, Klacht - en Tuchtrecht

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Anniek van Dijk

Anniek van Dijk

Advocaat

Anniek van Dijk heeft ruime ervaring opgedaan in juridische advisering, het universitaire onderwijs en de rechterlijke macht. Haar expertise ligt op het terrein van het socialezekerheidsrecht, w…

Overgang van de onderneming, ZZP/DBA, Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, Concurrentie- en relatiebedingen, (Collectief) Ontslagrecht, Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Cao-vraagstukken

Meer

Jan van Vulpen

Jan van Vulpen

Advocaat

Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar vervolgens overgestapt naar de advocatuur. Hij is al vele jaren werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich g…

Natuurbescherming, Bestuurs(proces)recht, Gebiedsontwikkeling, Handhaving, Omgevingsrecht, Subsidies, Natuur

Meer

André van den Brand

André van den Brand

Advocaat

André van den Brand heeft een brede omgevingsrechtelijke advies- en procespraktijk met een focus op ruimtelijke ordening en milieu. André begeleidt voornamelijk de zakelijke markt in alle facette…

Publiek-Private samenwerking, Bestemmingsplan, Koop, Projectontwikkeling, Transformatie, Bestuurlijke boete, Duurzaamheid & innovatie, Landbouwsubsidies, Leges, Natuurbescherming, Aansprakelijkheid, Bestuurs(proces)recht, Contracten, Gebiedsontwikkeling, Gemeentewet, Handhaving, Natuur, Omgevingsrecht, Onteigening, Openbaarheid bestuur (Wob), Openbare orde en veiligheid, Planschade - nadeelcompensatie, Subsidies, Verjaring, Wegbeheer - openbare ruimte

Meer

Tom van der Ven

Tom van der Ven

Advocaat

Tom van der Ven is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en is sinds begin 2016 verbonden aan de sectie Onderneming & organisatie van Hekkelman. Zijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlope…

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Rechtspersonen, Faillissementen & Surseances van betaling, Intellectuele eigendom

Meer

Marjan Koelemeijer

Marjan Koelemeijer

Advocaat

Marjan voert een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (corporate litigation) en corporate governance. Voor het oplossen van geschillen en het voorkomen…

Aansprakelijkheid & schade, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen, Personenvennootschappen, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance

Meer

Gerelateerde expertisegebieden 8

Gemeentewet

De Gemeentewet regelt de opbouw van de gemeentelijke organisatie en kent bevoegdheden toe aan de verschillende bestuursorganen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders …

Meer

Hippisch recht

In geen enkel wetboek vindt u een regeling van het hippisch recht. Voor het fokken, houden, verhandelen en het gebruik van paarden in de sport is echter een woud aan regels ontstaan, waarin de lief…

Meer

Bestemmingsplan

Wilt u een woning bouwen? Of een gebouw als kantoor in gebruik nemen? Controleer dan eerst of het bestemmingsplan dat toestaat. Wij helpen u hier graag bij.

Meer

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht betreft alle wetgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. U moet daarbij denken aan regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Dat zijn gebieden waarv…

Meer

Bestuurs(proces)recht

Procederen voor of tegen de overheid is een vak apart. Formele vereisten spelen hierbij een grote rol. Daarvan afwijken kan verstrekkende gevolgen hebben. Hekkelman helpt u graag dit te voorkomen.

Meer

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Staatssteun

Als een overheidsorgaan een onderneming bevoordeelt ten opzichte van andere ondernemingen in Europa, kan er sprake zijn van verboden staatssteun. Denk daarbij aan: subsidies, aankopen boven of verk…

Meer

Algemene voorwaarden

Kleine lettertjes. Wie leest ze wel? Zekerheid geeft rust en vertrouwen. Dat de puntjes op de i staan, dat alles tot in detail goed geregeld is. Algemene voorwaarden zijn als de stiksels van een…

Meer