Branches

Start-up & spin-off

Ondernemerschap vergt veel lef en doorzettingsvermogen. Jong ondernemerschap vergt zo mogelijk nog meer, maar wordt soms te veel geromantiseerd. Het kan (erg) lang duren voor er geld wordt verdiend. En er is bijna altijd geld nodig om verder te kunnen ontwikkelen. Dat geld moet vaak van investeerders komen.

Een investeerder kan een nauwelijks onderhandelbaar voorstel op tafel leggen. De "founders" trekken nogal eens aan het kortste eind en zien hun belang in de onderneming steeds kleiner worden. Dit overkomt ze meestal maar één keer in hun leven. Daarna weten ze dat ze een goede aandeelhoudersovereenkomst moeten maken. Het is een gemiste kans dat dit vaak niet meteen wordt onderkend.

Start-ups

Vanuit onze praktijk weten wij wat er speelt bij start-ups. Wij zijn bijvoorbeeld legal partner bij het Rockstart Digital Health Programma. En nemen hier ook een voorbeeld aan in onze eigen dienstverlening. We spreken de taal van de start-ups. We weten bijvoorbeeld hoe 'vesting' in het Nederlandse recht wordt 'vertaald', we zijn bekend met intellectuele eigendomsrechten op in gezamenlijkheid ontwikkelde kennis, diensten en producten. En we hebben een goed netwerk onder investeerders.

Spin-off

Van een spin-off is sprake als een bedrijf ontstaat uit een ander bedrijf of uit een onderzoeksinstelling, zoals een universiteit of een ziekenhuis. De 'founders' hebben vaak al veel ervaring opgedaan en kunnen leunen op de kennis van het bedrijf of de onderzoeksinstelling. De financieringsstructuur van een spin-off is vaak anders. In die opzichten verschilt een spin-off (vaak) van een start-up, maar het ondernemerschap is voor veel spin-off founders nieuw. Ook bij spin-offs speelt intellectuele eigendom een belangrijke rol.

Bij ons gespecialiseerd team van Hekkelman kunt u onder andere terecht voor alle aspecten over oprichting, aandeelhoudersovereenkomsten, werknemersparticipatie, vraagstukken over intellectueel eigendom, financiering en zekerheden, commerciële contracten en samenwerkingsverbanden.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Gerelateerde personen 19

Roland van Mourik

Roland van Mourik

Notaris

De notariële praktijk bij Hekkelman is veeleisend, uitdagend en divers. Als notaris heeft Roland van Mourik een focus op de ondernemer. Het denken als ondernemer is daarbij een onmisbare factor. H…

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Schenking / giften, Testament, Trouwen & geregistreerd partnerschap

Meer

Quir Laumans

Quir Laumans

Notaris

Quir Laumans vindt het leuk om ingewikkelde problematiek te vertalen in normaal Nederlands. Te midden van een hoop specialisten waakt hij over de 'helicopterview' die bij een goede advisering niet …

Testament, Erfenis, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Scheiden, Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen, Appartementen (splitsing en VvE), Contracten, Erfpacht & opstal, Hypotheek, Koop, Levering, Verjaring, Estate planning, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Schenking / giften

Meer

Claudia Lap

Claudia Lap

Notaris

Claudia Lap adviseert bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren…

Bedrijfsovername & fusie, Testament, Erfenis, Scheiden, IT, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Governance & compliance, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Levenstestament - volmacht

Meer

Monique Hennekens

Monique Hennekens

Advocaat

Monique heeft ruime ervaring met het bijstaan van diverse organisaties in privacy en IT projecten. Op privacy gebied adviseert zij over vraagstukken die betrekking hebben op zowel Nederlandse als E…

Intellectuele eigendom, IT, Privacy, Continuïteit in de cloud en escrow, E-commerce, IT, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Intellectuele eigendom, Licenties, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Henk Oosterdijk

Henk Oosterdijk

Notaris

Henk Oosterdijk is sinds 1984 werkzaam in het notariaat en is sinds 1994 notaris. Hij heeft zeer ruime ervaring en heeft verstand van vrijwel alle facetten van het ondernemingsrecht als het de priv…

Testament, Erfenis, Bedrijfsovername & fusie, Aandeelhoudersovereenkomst, Certificering, Juridische Splitsing, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Personenvennootschappen, Publiek-Private samenwerking, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling, Estate planning, Levenstestament - volmacht

Meer

Franc Pommer

Franc Pommer

Advocaat

Franc Pommer is een ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht, meer specifiek op het gebied van ruimtelijke ordening en handhaving. Hij rondde in 2013 met succes de Grotius specialisati…

Gebiedsontwikkeling, Openbare orde en veiligheid, Aansprakelijkheid, Omgevingsrecht

Meer

Judith Schröder

Judith Schröder

Advocaat

Judith Schröder is pragmatisch en recht voor de raap. "Mijn klanten willen gewoon een helder antwoord en de kortste route naar een oplossing. Dat past goed bij mij." Judith is gespecialiseerd in b…

Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Klacht - en Tuchtrecht, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Meer

Christiaan Donners

Christiaan Donners

Advocaat

Betrokken, efficiënt en oplossingsgericht. Dat zijn kernwoorden die Christiaan omschrijven. Heldere en duidelijke adviezen zonder poespas zodat u weet waar u aan toe bent, dat is wat u van hem ku…

Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Incasso & beslaglegging, Intellectuele eigendom, Herstructurering, Aansprakelijkheid & schade, Activa-passiva transactie, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Personenvennootschappen

Meer

Eefke Mulder

Eefke Mulder

Advocaat

Eefke staat ondernemers, diverse sportorganisaties en hun bestuurders bij op het gebied van:Schade en aansprakelijkheid (incl. tucht- en klachtzaken voor vrije beroepsbeoefenaars)Samenwerkingsstruc…

Contracten & Algemene Voorwaarden, Bedrijfsovername & fusie, Aansprakelijkheid & schade, Klacht - en Tuchtrecht

Meer

Melanie Koster

Melanie Koster

Notarieel jurist

Melanie heeft gedurende haar loopbaan gedegen kennis opgedaan van het ondernemingsrecht: aan de kant van de ondernemer, als juridisch adviseur en nu ook aan de kant van de onafhankelijke notaris.…

Bedrijfsovername & fusie, Herstructurering, Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsopvolging, Certificering, Rechtspersonen

Meer

Liesbeth Woolschot

Liesbeth Woolschot

Advocaat

Liesbeth Woolschot houdt zich bezig met onder meer privacy compliance checks bij ondernemingen, gemeenten en andere organisaties, advisering over Privacy & IT en het opstellen van de benodigde …

Contracten & Algemene Voorwaarden, Governance & compliance, Privacy, Rechtspersonen, E-commerce, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Privacy en werk, Cybersecurity, Privacy binnen de afvalbranche, Privacy en overheid, Verwerkersovereenkomsten

Meer

Ton van Os

Ton van Os

Kandidaat-notaris

Ton van Os heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met vennootschapsstructuren, zowel nationaal als internationaal. Hij stemt statuten, aandeelhoudersoveree…

Bedrijfsovername & fusie, Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Certificering, Financiering & zekerheid, Fonds voor gemene rekening, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Meer

Tom van der Ven

Tom van der Ven

Advocaat

Tom van der Ven is in 2015 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en is sinds begin 2016 verbonden aan de sectie Onderneming & organisatie van Hekkelman. Zijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlope…

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Contracten & Algemene Voorwaarden, Rechtspersonen, Faillissementen & Surseances van betaling, Intellectuele eigendom

Meer

Anisa Halilovic

Anisa Halilovic

Kandidaat-notaris

Anisa Halilovic houdt zich als kandidaat-notaris bezig met het ondernemingsrecht. Dat betreft onder andere de oprichting van BV's, stichtingen en verenigingen. Voor Anisa staan de wensen van …

Privacy, Rechtspersonen

Meer

Maud IJsebaert

Maud IJsebaert

Kandidaat-notaris

Maud IJsebaert is werkzaam als kandidaat-notaris op de sectie Ondernemingsrecht. Maud adviseert ondernemers over juridische zaken van het werk en leven in de breedste zin van het woord vanuit haar …

Aandeelhoudersovereenkomst, Activa-passiva transactie, Bedrijfsopvolging, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Financiering & zekerheid, Governance & compliance, Herstructurering, Juridische Splitsing, Rechtspersonen

Meer

Farah Verbeek

Farah Verbeek

Kandidaat-notaris

Farah houdt zich als kandidaat-notaris ten eerste bezig met het veelzijdige familie- en erfrecht. Dit betreft onder andere het opmaken van (levens)testamenten, samenlevingsovereenkomsten en ve…

Erfenis, Levenstestament - volmacht, Samenwonen, Scheiden, Trouwen & geregistreerd partnerschap, Testament, Rechtspersonen

Meer

Marjan Koelemeijer

Marjan Koelemeijer

Advocaat

Marjan voert een advies- en procespraktijk gericht op ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting (corporate litigation) en corporate governance. Voor het oplossen van geschillen en het voorkomen…

Aansprakelijkheid & schade, Incasso & beslaglegging, Rechtspersonen, Personenvennootschappen, Geschillen & arbitrage, Governance & compliance

Meer

Mitchel Duits

Mitchel Duits

Kandidaat-notaris

Mitchel Duits werkt als kandidaat-notaris op de sectie ondernemingsrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met oprichtingen, aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusies en splitsingen van …

Aandeelhoudersovereenkomst, Bedrijfsovername & fusie, Certificering, Herstructurering, Rechtspersonen

Meer

Ruud Berndsen

Ruud Berndsen

Advocaat

Binnen de sectie onderneming & organisatie houdt Ruud zich onder andere bezig met vraagstukken die spelen rondom contracteren, beslag, executie en zekerheden.Daarnaast legt Ruud zich toe op het in…

Aansprakelijkheid & schade, Contracten & Algemene Voorwaarden, Faillissementen & Surseances van betaling, Financiering & zekerheid, Geschillen & arbitrage, Incasso & beslaglegging, Personenvennootschappen, Rechtspersonen, Intellectuele eigendom, Intellectuele eigendom

Meer

Gerelateerde publicaties 2

Creatief met aandelen

1 februari 2019 Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV wetgeving) kent het BV-recht de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. In combinatie met de reeds bestaande soorten aandelen biedt dat vo…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst, Aandelen, Bv, Financiering, Ondernemers

Expertisegebieden: Aandeelhoudersovereenkomst, Herstructurering, Financiering & zekerheid, Rechtspersonen

Dga en werknemersverzekeringen: is directeur-grootaandeelhouder werknemer?

1 september 2018 Is een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn eigen bv werkt in een holding wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Is de Regeling aanwijzing dga van toepassing? En hoe pakt dat arb…

Meer

Arbeidsovereenkomst, Bv, Directeur-grootaandeelhouder, Verzekering, Werknemers

Expertisegebieden: Sociale zekerheid - eigen risicodragerschap, ZZP/DBA

Gerelateerde expertisegebieden 4

Juridische Splitsing

De meeste bedrijven zijn ondergebracht in een rechtspersoon zoals een BV of NV. Wanneer een bedrijf groeit, kan de behoefte ontstaan om een deel van het bedrijf onder te brengen in een aparte venno…

Meer

Bedrijfsovername & fusie

Ondernemers, investeerders, strategische partijen en hun trusted advisors zijn bij ons aan het juiste adres voor juridische ondersteuning bij de verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een pa…

Meer

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht, maar wel raadzaam bij iedere samenwerking. De trend is om de statuten zo recht-toe-recht-aan mogelijk te houden en om een uitgebreide aandeelhouder…

Meer

Activa-passiva transactie

Wie wil stoppen met zijn bedrijf kan besluiten om het over te dragen aan een ander. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer het bedrijf is ondergebracht in een BV of NV, kunnen de aandelen in di…

Meer

Gerelateerde blogartikelen 5

Rust in de tent: afgewogen risico’s nemen bij aanvulling van het team

6 augustus 2015 In een vorige blog schreef ik over het investor ready maken van een bedrijf. Daarvoor is een van de voorwaarden dat er rust is binnen het bedrijf. Hiermee wordt bedoeld dat de onderlinge verhouding…

Meer

Wanted: Relatieplanet voor mede-ondernemers

21 september 2016 Ik heb een briljante uitvinder, Theo , als klant. Maar in administratie bijhouden, afspraken schriftelijk vastleggen en omgang met werknemers is hij een ramp. Dat zijn overigens ook zijn eigen woor…

Meer

Wereldveroveraars in de startblokken

20 april 2016 In september 2015 werden tien internationale Digital Health startups geselecteerd voor deelname aan Rockstart, ‘the Global Startup Machine’. In 150 dagen stoomde dit bijzondere programma de uit…

Meer

FAQ over aandeelhoudersovereenkomsten

21 december 2015 Het einde van het jaar nadert. Tijd voor de lijstjes en statistieken. Hieronder volgt de top 10 van meest gestelde vragen in 2015 over aandeelhoudersovereenkomsten en antwoorden daarop.

Meer

Aandelen, een feest en het mooiste vak

25 november 2015 Onlangs kreeg ik een uitnodiging voor een bedrijfsfeest van een klant. Ik twijfelde toch een beetje of ik niet per ongeluk in de mailmerge terecht was gekomen; de laatste juridische problemen waren…

Meer